Reconstructie Ottersveen

De wijk Waterland in Spijkenisse is aan groot onderhoud toe. De wijk wordt in vier fasen uitgevoerd, Ottersveen is als eerste aan de beurt. De straten, het groen en de openbare verlichting wordt aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

Wat gaan we doen?

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • bestraten van de openbare ruimte met nieuw materiaal;

  • ophogen van het openbare gebied, het straatwerk, met gemiddeld 20 cm.

  • herinrichten van de weg en aanleggen van extra parkeerplaatsen;

  • vervangen van beplanting en snoeien van beplanting;

  • kappen en aanplanten van een aantal bomen;

  • vervangen van verlichting;

  • vervangen van de waterleiding;

  • verwijderen of vervangen van straatmeubilair;

  • verwijderen of vervangen van speeltoestellen.

Planning

De voorbereidingen worden gedaan in 2021.

De uitvoering van de werkzaamheden, zoals het nu uitziet, start in het eerste kwartaal van 2022.

Tekeningen

Nieuws

Het laatste nieuws, aankondigen en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven:

Heeft u nog vragen?

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Wim Stolk, projectleider,
telefoonnummer 14 0181 of
per e-mail: gemeente@nissewaard.nl.