TV Bernissepark

De tennisverenigingen TV Zuidland en LTV Bernisse (Heenvliet) hebben aangegeven een gezamenlijke toekomst te willen en zijn gefuseerd naar TV Bernissepark. Voor de gezamenlijke toekomst was een nieuwe geschikte locatie benodigd, welke is gevonden aan de Melkweg in Zuidland. De realisatie van de fusie en een nieuw tenniscomplex is in het belang van een vitaal verenigingsleven en ruimtelijk perspectief op doorontwikkeling in en om de kernen. Deze beoogde locatie aan de Melkweg verhoogt bovendien de kans op samenwerking tussen verenigingen en biedt een sterker aanbod voor de inwoners.

Wat gaan we doen?

In samenwerking met de ontwerpers HDK Architecten en Kybys zijn we tot een ontwerp gekomen. Hierbij zijn de verenigingen en direct omwonenden nauw betrokken geweest. Voor de uitvoering en realisatie wordt het project opgeknipt in twee percelen en zijn twee aannemers gecontracteerd. De aannemer Nootenboom Sport B.V. verzorgd de realisatie van de tennisbanen en aannemer Van Zanten Bouw B.V. verzorgd de realisatie van het clubhuis.

Planning

De benodigde (gemeentelijke) procedures voor de vergunningen zijn afgerond. En dus kan worden gestart met de aanleg van het tenniscomplex. In voorbereiding op de realisatie zijn wij in juni 2021 gestart het plaatsen van een voorbelasting. Hiermee zorgen wij dat het terrein klaar is voor de realisatie en voorkomen we dat de nieuwe vereniging last heeft van grondzettingen na de ingebruikname. Eind 2021 starten wij met de aanleg van het tennispark. Het doel daarbij is om het project voor de zomer van 2022 op te leveren.

Tekeningen

Overzicht van tekeningen en ontwerpen.

Projectgebied TV Bernissepark aan de Melkweg 11, Zuidland Projectgebied TV Bernissepark aan de Melkweg 11, Zuidland
Artist impression clubgebouw TV Bernissepark Artist impression clubgebouw TV Bernissepark

Nieuws

Het laatste nieuws en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.