Voorlopige ideeën gebiedsontwikkeling Vlinderveen/Slakkenveen Waterland

Gemeente Nissewaard heeft voorlopige ideeën voor eventuele gebiedsontwikkeling in de wijk Waterland, in de buurten Slakkenveen en Vlinderveen. De gemeente ziet kansen om de wijk een impuls te geven en op meerdere vlakken kwaliteitsverbeteringen toe te voegen. Dit door een integrale aanpak van wonen, onderwijs, de openbare ruimte en maatschappelijke functies.

Met het initiatief van Realconomy (eigenaar van Vlinderveen 217, 475, 477, 479) is dit misschien haalbaar. Dat is echter wel een hele puzzel. Daarom start er de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek om te verkennen wat er (financieel) mogelijk is met het concept-plan van de initiatiefnemer. In de maand juni zullen er gesprekken gevoerd worden met omwonenden om kansen en knelpunten te verzamelen. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat gebiedsontwikkeling kansrijk is, dan bespreken we dit met de belanghebbenden, dus ook de bewoners en de huidige ondernemers. We betrekken hen bij de verdere uitwerking van eventuele plannen.

Wat gaan we doen?

Realconomy, eigenaar van Vlinderveen 217, 475, 477, 479 ook wel bekend als 'het Snookercentrum' heeft de gemeente verzocht om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor een integrale gebiedsontwikkeling. De bedoeling is dat daarin ook meerdere ambities van de gemeente worden gerealiseerd. Zo wordt een eventuele nieuwbouw van de scholen onderzocht. Mocht uit het onderzoek blijken dat de gebiedsontwikkeling in Vlinderveen en Slakkenveen potentie heeft, dan worden omwonenden of andere belanghebbenden nauw betrokken bij het vervolgproces.

Informatie over eventuele bewonersbijeenkomsten volgen dan daarna. Ook is het mogelijk dat uit het onderzoek naar voren komt dat een ontwikkeling op dit moment niet haalbaar is. Er treedt dan voorlopig geen verandering op in de omgeving. Het gaat voor nu om een onderzoek waarbij wordt onderzocht of de ontwikkeling kans van slagen heeft. We bekijken ook in hoeverre we de ideeën die door bewoners zelf zijn aangedragen mee kunnen nemen.

Er zijn nog geen besluiten genomen en er ligt nog niets vast betreffende een eventuele gebiedsontwikkeling.

Op 15 juni 2021 om 19:30 uur vindt er een online informatiebijeenkomst plaats voor de bewoners en ondernemers. U kunt u hiervoor binnenkort op deze pagina aanmelden.

Op vrijdag 18 juni 2021 zijn wethouder Igor Bal en zijn collega-wethouder Wouter Struijk van 16:00 tot 18:00 uur aanwezig op het winkelcentrum Vlinderveen om vragen over de voorlopige ideeën voor gebiedsontwikkeling in Waterland te beantwoorden.

Planning

We verwachten in de tweede helft van 2021 het haalbaarheidsonderzoek afgerond te hebben.

Tekeningen

Er zijn geen tekeningen

Nieuws

Het laatste nieuws, aankondigen en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag? Kijk eerst bij Vragen en antwoorden Waterland (pdf; 625 kB). Mogelijk staat het antwoord op uw vraag daartussen.

Voor vragen over de voorlopige ideeën voor gebiedsontwikkeling Vlinderveen/Slakkenveen in Waterland kunt u terecht bij planoloog Marieke Boerma. Zij is te bereiken via telefoonnummer (0181) 69 61 11 ofper e-mail: md.boerma@nissewaard.nl.