Watercompensatie Sterrenkwartier Hoog

Door de renovatie van de wijk Sterrenkwartier ontstaat er meer bebouwd oppervlak. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding van het gebied. Daarom heeft de gemeente Nissewaard in november 2020 bij het Waterschap Hollandse Delta de vergunning Watercompensatie Sterrenkwartier Nissewaard aangevraagd. Het waterschap heeft deze vergunning inmiddels verleend.

Dit betekent dat de gemeente de waterpartij, die ligt tussen de Hekelingseweg en de Mizarstraat in Spijkenisse, moet vergroten om een goed functionerende waterhuishouding in dit gebied te bereiken. Een goed functionerende waterhuishouding helpt wateroverlast te voorkomen en zorgt voor schoon oppervlaktewater.

De locatie van de aan te leggen vergrote waterpartij is op de Tekening watercompensatie Mizarstraat aangegeven.

Kap en nieuw te planten bomen

Om de waterpartij te kunnen vergroten, moeten vier bomen worden gekapt. Het gaat om een gele treurwilg en drie platanen. Op de Tekening kapmelding Mizarstraat staan de locaties van de te kappen bomen.

Ook worden er vijf nieuwe bomen teruggeplaatst: drie elzen en twee treurwilgen. Op de tekening Watercompensatie Mizarstraat kunt u zien waar deze bomen komen te staan.

Meer weten?

Wilt u meer inhoudelijke informatie lees dan de brief die de gemeente aan de bewoners van de Mizarstraat heeft gestuurd.

Downloads

Het gebied tussen de Hekelingsweg en Mizarstraat wordt gebruikt voor watercompensatie.