Aanleg fietspad Zuidoord

In de polder Zuidoord in Zuidland wordt 1,5 km geasfalteerd fietspad aangelegd. Daarmee wordt het fietsrondje Voorne-Putten (80 km) gesloten.

Wat gaan we doen

Waterschap Hollandse Delta gaat eerst de dijk verzwaren/herprofileren. Daarna legt KWS in opdracht van de gemeente naast de Zuidoordsedijk een geasfalteerd fietspad aan.

Planning

De werkzaamheden aan de dijk zijn in juli gestart. De planning is om eind september het fietspad gereed te hebben.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over de aanleg van het fietspad of de werkzaamheden, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0181.