Aanleg regenwaterafvoer Nachtegaalstraat

In het kader van het project 'Centrum Klimaatadaptief Robuust' is het aanleggen van een regenwaterafvoerleiding in het voetpad Nachtegaalstraat richting Hekelingseweg één van de maatregelen die genomen moet worden om Spijkenisse in de toekomst klimaatbestendig te houden. Een Klimaatadaptief centrum van Spijkenisse zodat er zich geen water op straat situatie zich voordoen en de inwoners droge voeten houden. En daarbij ook de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Wat gaan we doen?

Hiervoor moet een regenwaterafvoerleiding aangelegd worden in de Nachtegaalstraat over een lengte van circa 70 meter. Deze afvoerleiding wordt aangesloten op de Waterpartij nabij de Hekelingseweg.

De firma Dick Klok Cultuurtechniek BV (hierna te noemen DKCT) uit Heenvliet heeft van de gemeente de opdracht gekregen voor de aanleg van de afvoerleiding. Zij stemmen de verdere communicatie met de buurt af zodra de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland 11 januari  2021. Naar verwachting gaan deze ongeveer 4 weken duren voor het gehele werk. U wordt hierover door DKCT nog nader geïnformeerd.

Bewonersbrieven

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Nissewaard, de heer D. Boers , telefoonnummer: 06 29 45 84 90 of per e-mail: hj.boers@nissewaard.nl.