Aanleg regenwaterafvoer Tuinstraat - Breestraat

In het kader van het project “Centrum Klimaatadaptief Robuust” is het aanleggen van een regenwaterafvoerleiding in de Tuinstraat – Breestraat één van de maatregelen die genomen moet worden om Spijkenisse in de toekomst klimaatbestendig te houden. Een Klimaatadaptief centrum van Spijkenisse zodat er zich geen water op straat situatie zich voordoen en de inwoners droge voeten houden. En daarbij ook de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Hiervoor moet een regenwaterafvoerleiding aangelegd worden in de Tuinstraat en Breestraat over een lengte van circa 220 meter. Deze afvoerleiding wordt aangesloten op de singel in het park bij het Marrewijkpad.

De firma Verheij Infra uit Sliedrecht heeft van de gemeente de opdracht gekregen voor de aanleg van de afvoerleiding. Zij stemmen de verdere communicatie met de buurt af zodra de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan.

Wat gaan we doen?

Er wordt een regenwaterafvoerleiding aangelegd in de Tuinstraat en Breestraat over een lengte van circa 220 meter. Deze afvoerleiding wordt aangesloten op de singel in het park bij het Marrewijkpad. Meer informatie over de werkzaamheden volgt.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland begin oktober 2020. Naar verwachting gaan deze ongeveer 6 weken duren voor het gehele werk. U wordt hierover door Verheij Infra nog nader geïnformeerd.

Update 25 november 2020

De werkzaamheden zijn bijna helemaal afgerond. De extra hemelwaterafvoer is aangelegd. Spijkenisse (en Nissewaard) is hiermee weer een stuk klimaat adaptiever geworden.

In het voorjaar wordt het gras in het Centrumpark opnieuw ingezaaid. Daar is het nu niet het geschikte moment voor.

Bewonersbrieven

Er zijn nog geen bewonersbrieven verstuurd.

Heeft u vragen?

Voor algemene vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Nissewaard, de heer D. Boers , telefoonnummer: 06 29 45 84 90 of per e-mail: hj.boers@nissewaard.nl.