Aanpassing kruising De Ritte-Hekelingseweg

Gemeente Nissewaard gaat de kruising De Ritte-Hekelingseweg in Spijkenisse aanpassen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.

Wat gaan we doen?

Het aanpassen van de kruising De Ritte – Hekelingseweg is onderdeel van het nieuwbouwproject Het Eiland van Spijk. Door de komst van de nieuwe wijk is er een toename gekomen in het verkeer. Het kruispunt is hierdoor minder veilig geworden voor fietsers die richting de school De Oude Maas fietsen.

Daarom wordt het kruispunt 15 meter verschoven. Fietsers kunnen dan via een vrij liggend fietspad veiliger en makkelijker tot de ingang van de school komen. Omdat het kruispunt opschuift, passen we ook de afslagen vanaf de Hekelingseweg aan. Verder worden de lichtmasten vervangen en/of verplaatst en schuift ook het kunstwerk enkele meters op. Recentelijk zijn er twee bomen gekapt om de aanpassing mogelijk te maken.

Zie onder de kop Tekeningen het nieuwe ontwerp.

Tijdens de gehele uitvoering van het project doen de gemeente en de aannemer hun uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Planning

In de nacht van 21 op 22 juli en van 12 op 13 augustus wordt de Hekelingseweg in beide richtingen afgesloten vanwege asfaltwerkzaamheden. Dan is de Hekelingseweg van 21.00 tot 06.00 uur dicht na de Hoeklaan en tot aan de Randweg. Voor doorgaand verkeer zijn er omleidingsroutes.

Op 25 juli start de aannemer Ballast Nedam met de werkzaamheden aan inrit De Ritte. In de nacht van 12 op 13 augustus worden er wederom asfaltwerkzaamheden aan de Hekelingseweg uitgevoerd. De totale werkzaamheden duren tot 14 augustus 2022.

Er is gekozen om de werkzaamheden in de bouwvak uit te voeren, omdat de leerlingen van de school dan vakantie hebben en de verkeersbewegingen beperkt zijn.

Tekeningen

(bewoners)brieven

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Gemeente Nissewaard
Willem van Welsum, projectleider
telefoonnummer 06 - 41 58 88 90
e-mail: w.vanwelsum@nissewaard.nl

Ballast Nedam
M. Oosthoek, uitvoerder
e-mail: m.oosthoek@ballast-nedam.nl