Groot onderhoud Ouverturelaan

De rijbaan van de Ouverturelaan en Hoornbaan is van asfalt. De deklaag van het asfalt verkeert over de gehele lengte in slechte staat en is aan vervanging toe. Het groot onderhoud is gestart op 7 oktober 2019. De Ouverturelaan met de Hoornbaan worden in de uitvoering in 3 fasen onderverdeeld. De eerste fase betreft de Hoornbaan (busbaan en fietspad).

Plangebied Ouverturelaan

Wat gaan we doen?

De rijbaan van de Ouverturelaan, Hoornbaan en gedeelte van de Dallelaan worden eerst gefreesd en vervolgens voorzien van een nieuwe deklaag van asfalt.  Ook het fietspad langs de Hoornbaan krijgt een opknapbeurt. Naast het asfalt worden de parkeervakken opnieuw bestraat en krijgen alle zijwegen die een aansluiting hebben op de Ouverturelaan een in-uitrit constructie. De Ouverturelaan is een 50 km/uur weg en de zijwegen 30 km/uur. De kruising met de Dallelaan wordt ook onder handen genomen. Deze kruising wordt versmald zodat de Dallelaan ook de uitstraling van een 30 km/uur weg krijgt. De bushaltes worden op een instapvriendelijke hoogte uitgevoerd en er worden versmallingen in de rijbaan aangebracht. In het voorjaar wordt er een rode coating op de fietsstroken van de Ouverturelaan aangebracht.

Hieronder kunt u de tekeningen per fase downloaden:

Planning


Update 16 december:
Op donderdag 12 en vrijdag 13 december stonden de laatste werkzaamheden om het vervangen van de asfalt deklaag in de planning. Dit vanaf de Bachbaan tot aan de verkeerslichten aan de baljuwlaan.

Helaas waren de weersomstandigheden zo slecht dat de asfaltwerkzaamheden zijn afgelast.

Gezien de machines voor het aanbrengen van asfalt niet meer voor de kerstvakantie beschikbaar zijn en wegens het onderhoud van de asfaltmolen in januari en februari 2020 zullen deze werzaamheden pas medio maart/april 2020 worden afgerond.

U zult hiervan op dit moment geen hinder van hebben, en de werkzaamheden aan het straatwerk zullen zo veel mogelijk worden afgerond.

Daarnaast staat op de planning om de Voetgangers Oversteek Plaats ter hoogte van het Trompetpad in week 51 aan te brengen. (indien de weersomstandigheden dat toelaten)

Bij de oversteek ter hoogte van het Piccolopad naar Rigolettestraat zal zodra het nieuwe asfalt is aangebracht ook een Voetgangers Oversteek Plaats worden gerealiseerd.

Wel willen wij aangeven dat de busbaan aan de Hoornbaan en Bachlaan alleen maar weer toegankelijk is voor de busdienst en u gewoon weer in en uit moet rijden via de Ouverturelaan naar de Baljuwlaan.


De werkzaamheden zorgen voor veel verkeershinder. Uiteraard proberen we dit te beperken. Dit doen we door in meerdere fasen te werken, de busbanen (Bachbaan en Hoornbaan) open te stellen voor verkeer en omleidingsroutes in te stellen. Als omleidingsroute zal ook de Parklaan aangewezen worden. Daarnaast plannen we, aangezien er dan een stuk minder verkeer is, diverse werkzaamheden in de nacht.

Hulpdiensten worden geïnformeerd en kunnen bij een noodgeval altijd de locatie bereiken.

Omleidingen en afsluitingen

De werkzaamheden hebben invloed op het verkeer. Op de onderstaande tekeningen staan de omleidingen en afsluitingen aangegeven.

Omleidingen

Afsluitingen

Bewonersbrieven

Meer weten of vragen?

De aannemer Van Gelder B.V. informeert omwonenden middels een bewonersbrief verder over de werkzaamheden en omleidingsroutes.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? U kunt hiervoor contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer, de heer Erik van Herk, via e-mail: nissewaard@vangelder.com of telefonisch via (06) 55 73 63 55.