Groot onderhoud Ouverturelaan

De rijbaan van de Ouverturelaan en Hoornbaan is van asfalt. De deklaag van het asfalt verkeert over de gehele lengte in slechte staat en is aan vervanging toe. Het groot onderhoud start op 7 oktober 2019. De Ouverturelaan met de Hoornbaan worden in de uitvoering in 3 fasen onderverdeeld. De eerste fase betreft de Hoornbaan (busbaan en fietspad).

Plangebied Ouverturelaan

Wat gaan we doen?

De rijbaan van de Ouverturelaan, Hoornbaan en gedeelte van de Dallelaan worden eerst gefreesd en vervolgens voorzien van een nieuwe deklaag van asfalt.  Ook het fietspad langs de Hoornbaan krijgt een opknapbeurt. Naast het asfalt worden de parkeervakken opnieuw bestraat en krijgen alle zijwegen die een aansluiting hebben op de Ouverturelaan een in-uitrit constructie. De Ouverturelaan is een 50 km/uur weg en de zijwegen 30 km/uur. De kruising met de Dallelaan wordt ook onder handen genomen. Deze kruising wordt versmald zodat de Dallelaan ook de uitstraling van een 30 km/uur weg krijgt. De bushaltes worden op een instapvriendelijke hoogte uitgevoerd en er worden versmallingen in de rijbaan aangebracht. In het voorjaar wordt er een rode coating op de fietsstroken van de Ouverturelaan aangebracht.

Hieronder kunt u de tekeningen per fase downloaden:

Planning

De werkzaamheden starten op 7 oktober 2019. Het project heeft een looptijd van 10 weken is rond 20 december 2019 gereed.

De werkzaamheden zorgen voor veel verkeershinder. Uiteraard proberen we dit te beperken. Dit doen we door in meerdere fasen te werken, de busbanen (Bachbaan en Hoornbaan) open te stellen voor verkeer en omleidingsroutes in te stellen. Als omleidingsroute zal ook de Parklaan aangewezen worden. Daarnaast plannen we, aangezien er dan een stuk minder verkeer is, diverse werkzaamheden in de nacht.

Hulpdiensten worden geïnformeerd en kunnen bij een noodgeval altijd de locatie bereiken.

Omleidingen en afsluitingen

De werkzaamheden hebben invloed op het verkeer. Op de onderstaande tekeningen staan de omleidingen en afsluitingen aangegeven.

Omleidingen

Afsluitingen

Bewonersbrieven

Meer weten of vragen?

De aannemer Van Gelder B.V. informeert omwonenden middels een bewonersbrief verder over de werkzaamheden en omleidingsroutes.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? U kunt hiervoor contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer, de heer Erik van Herk, via e-mail: nissewaard@vangelder.com of telefonisch via (06) 55 73 63 55.