Herinrichten Borgtweg

De Borgtweg in Spijkenisse is een belangrijke verbinding voor fietsers tussen de Groene Kruisweg en Markenburgweg. De Markenburgweg is voor hen een belangrijke route naar het Botlekgebied via de Hartelbrug. Via de Borgtweg zijn ook onder meer McDonalds, de milieustraat van Reinis en Tango te bezoeken, door zowel fietsers als automobilisten.

Op dit moment is de gemeente bezig om de Borgtweg veiliger te maken voor fietsers. Deze reconstructie verloopt goed, maar minder snel dan vooraf gedacht. De verwachting is dat de reconstructie ongeveer vier weken langer duurt en eind juli gereed is. De laatste werkzaamheden van de reconstructie bestaan met name uit asfalteringswerkzaamheden. Hiervoor is nog één nachtafsluiting van de Borgtweg nodig. Die stond gepland voor 24 juni, maar is verplaatst naar 14 juli vanaf 21:00 uur ’s avonds tot 06:00 uur ’s ochtends. Zie het tabblad Planning voor meer informatie.

Luchtfoto Borgtweg

Wat gaan we doen?

Om de herinrichting mogelijk te maken, zijn begin 2022 de kabels en leidingen van netbeheerder Stedin en van waterbedrijf Evides al verlegd. Dat geldt ook voor alle datakabels van bedrijven zoals KPN, T-Mobile en Ziggo.

Door het verleggen van de kabels en leidingen kunnen we de rijbaan gaan verplaatsen, zodat er ruimte ontstaat aan de westzijde van de Borgtweg om een vrijliggend fietspad aan te leggen. Een verbreding van de gehele rijbaan maakt het mogelijk om deze opnieuw op te bouwen en te voorzien van asfalt.

Aan de oostzijde komen 55 parkeervakken met hiertussen enkele groenvakken met bomen en achter de parkeervakken een trottoir. De sloten aan beide zijden van de Borgtweg krijgen een volledige beschoeiing en aan de zijde van het Hartelpark komen natuurlijke oevers. Langs de rijbaan komt nieuwe, openbare ledverlichting.

We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit. We pakken eerst het zuidelijke deel van de Borgtweg aan en dan het noordelijke deel van deze weg, zodat weggebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden. Ook voeren wij een aantal werkzaamheden in de avond en nacht uit, omdat deze overdag te veel overlast zouden veroorzaken. Wel zijn daardoor bedrijven aan de Mosterweg en/of Borgtweg gedurende een bepaalde periode niet bereikbaar. Denk hierbij aan McDonalds, Tango en de vrachtwagenparkeerplaats.

Planning

Wegwerkzaamheden Borgtweg zuid (fase 1)

Deze werkzaamheden zijn gereed.

Wegwerkzaamheden Borgtweg noord (fase 2)

De Borgtweg is sinds 9 mei vanaf de Mosterweg in de richting van Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt afgesloten. De Mosterweg is bereikbaar. Er is een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer naar De Hartelborgt tot eind juli.
Fietsers kunnen hun weg via een korte omleidingsroute vervolgen via het Hartelpark.

De meeste werkzaamheden in deze periode vinden overdag plaats. Wel is er op 14 juli een volledige nachtafsluiting van de Borgtweg, zodat wij de deklaag van het asfalt en de markering aan kunnen brengen. Dat betekent dat op 14 juli vanaf 21:00 uur ’s avonds tot 06:00 uur ’s ochtends de vrachtwagenparkeerplaats, McDonalds en Tango niet bereikbaar zijn. Voor vergunninghouders van de vrachtwagenparkeerplaats geldt dan dat zij die nacht mogen parkeren op bedrijventerrein Halfweg.

De werkzaamheden in fase 2 bestaan met name uit het aanbrengen van fundering, trottoirbanden en het asfalteren.

Najaar 2022

In het najaar van 2022 brengen wij de beplanting aan.  

Tekeningen

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider Richard van der Ploeg, via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: r.ploeg@nissewaard.nl.