Integraal Kindcentrum Sterrenkwartier (IKC)

De huidige huisvesting van de scholen cbs Marimba en rkbs Paus Johannes is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gebouwen zijn ongeschikt voor het geven van goed en kwalitatief onderwijs. Om de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen te kunnen waarborgen, is het voor de scholen noodzakelijk, dat er over afzienbare tijd nieuwe huisvesting komt. Daarom gaat de gemeente samen met de scholen een nieuwe school bouwen aan de Galileïlaan. Van dat nieuwe schoolgebouw zullen ook een gymnastiekzaal en ruimte voor kinderdagopvang Klein maar Dapper deel uit gaan maken. Op deze manier realiseren we een Integraal Kind Centrum (IKC).

Het integraal kindcentrum wordt ter hoogte van het basketbalveldje aan de Galileïlaan in Spijkenisse gebouwd.

Wat gaan we doen?

Het plan is om de nieuwe school op de plek te realiseren van het huidige basketbal- en voetbalveldje aan de Galileïlaan. Daarnaast wordt de kwaliteit van de gehele voorzieningenstrook aan de Galileïlaan verbeterd. De speelvoorzieningen komen hierin terug, maar op een andere plek. De huidige scholen blijven tijdens de bouwfase in gebruik. Als het nieuwe schoolgebouw is opgeleverd en de twee basisscholen en de kinderdagopvang het pand in gebruik hebben genomen, is de gemeente voornemens om daarna met de sloop van de huidige schoolgebouwen en de aanleg van een nieuwe speelvoorziening bij de school te beginnen.  

Planning

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp van het nieuwe schoolgebouw laten maken. De komende tijd wordt dit ontwerp verder uitgewerkt. Het streven is om medio 2023 te verhuizen naar het nieuwe gebouw.

Tekeningen

Overzicht van tekeningen en ontwerpen.

 Impressie

Nieuws

Het laatste nieuws, aankondigingen en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven en documenten

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

M. van den Eijnde, projectleider,

telefoonnummer 14 0181 of

per e-mail: m.vandeneijnde@nissewaard.nl.