Integraal Kindcentrum Sterrenkwartier (IKC)

De huidige huisvesting van de scholen cvs Marimba en rkbs Paus Johannes is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gebouwen zijn ongeschikt voor het geven van goed en kwalitatief onderwijs. Om de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat er nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd. Om die reden wordt er een nieuwe school gebouwd aan de Galileïlaan.

Het integraal kindcentrum wordt ter hoogte van het basketbalveldje aan de Galileïlaan in Spijkenisse gebouwd.

Het plan is om de nieuwe school op de plek te realiseren van het huidige basketbal- en voetbalveldje aan de Galileïlaan. Daarnaast wordt de kwaliteit van de gehele voorzieningenstrook aan de Galileïlaan verbeterd. De speelvoorzieningen komen hierin terug, maar op een andere plek. De huidige scholen blijven tijdens de bouwfase in gebruik. Als het nieuwe schoolgebouw is opgeleverd en de twee basisscholen en de kinderdagopvang het pand in gebruik hebben genomen, is de gemeente voornemens om daarna met de sloop van de huidige schoolgebouwen en de aanleg van een nieuwe speelvoorziening bij de school te beginnen.  

De bouw van het nieuwe (school)gebouw aan de Galileïlaan is half september 2022 officieel van start gaan. In het gebouw zullen de basisscholen Paus Johannes en Marimba een plek krijgen. Dat geldt ook voor de kinderopvang Klein Maar Dapper. Op deze manier realiseren we een Intergraal Kind Centrum (IKC). Tevens is in het pand een wijkkamer gesitueerd waar allerlei sociaal-culturele initiatieven plaats kunnen vinden.

Voor de realisatie van het schoolgebouw moesten het basketbal- en trapveldje worden opgeofferd. Deze voorzieningen komen in de nieuwe plannen op een andere plek terug.

Naast de bouw van de school wordt de kwaliteit van het gehele gebied verbeterd. Hierover is meer informatie te vinden via de projectpagina Voorzieningenstrook Galileïlaan.

Op dit moment is de bouw van de school in volle gang. De planning is om de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in 2023 in gebruikt te nemen.

Overzicht van tekeningen en ontwerpen.

 Impressie

Het laatste nieuws, aankondigingen en ontwikkelingen:

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven en andere documenten:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

M. van den Eijnde, projectleider,

telefoonnummer 14 0181 of

per e-mail: m.vandeneijnde@nissewaard.nl.