Kolkplein-Blok 45

Het Kolkplein in Spijkenisse verandert van een winkelgebied in een woongebied. De winkels maken plaats voor woningen. Er is behoefte aan meer woonruimte in Spijkenisse. Daarbij hebben we veel (lege) winkelruimte in Spijkenisse. We maken een mooie entree voor het centrum van Spijkenisse. Aan de overzijde van de Dr. J.M. den Uyllaan, een oude bouwlocatie, komen ook woningen. Ook dit past goed bij de toekomstvisie Nissewaard naar 2040.

Wat gaan we doen?

Op het Kolkplein komen 3 bouwblokken met in totaal 150 appartementen en parkeerplaatsen. Blok 45 ligt tegen over het Kolkplein op de hoek van Schenkelweg en de Dr. J.M. den Uyllaan. Hier komen 2 bouwblokken met in totaal 72 appartementen en parkeerplaatsen.

De nieuwbouw loopt trapsgewijs af van 8 naar 5 bouwlagen richting het Centrum. Parkeren kan onder de nieuwe complexen of in een van de parkeergarages in de buurt.

De ruimte tussen de bouwblokken op het Kolkplein worden ingericht als een groen voetgangersgebied. Hierdoor ontstaat een aangename en logische wandelroute richting het Centrum.

Bezonningsstudie

De bestaande woningen hebben nauwelijks last van de schaduwwerking van de nieuwbouw. Dat is goed te zien in de bezonningsstudie.

Herontwikkeling

De winkels die nu gevestigd zijn op het Kolkplein verhuizen naar een andere locatie in het Centrum of elders in Spijkenisse.

Het langparkeerterrein van de Van Houtenstraat gaat weg. Gebruikers van dit parkeerterrein kunnen gebruik maken van de langparkeerterrein aan Breestraat en Vredehofstraat of van een parkeergarage in het Centrum.

Globale planning

  • Juli 2020: plannen en schetsen worden voorgelegd aan omwonenden.

  • Augustus 2020: (wijziging) Bestemmingsplan in voorbereiding.

  • September 2020: voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (tot en met 27 oktober 2020).

  • Voorjaar 2024: start bouw woningen Kolkplein.

Bewonersbrieven

Nieuws

Tijdens de informatiebijeenkomsten in juli 2020 zijn vragen gesteld over de plannen voor de herontwikkeling van Kolkplein/Blok 45. Daarnaast kon ook via de website een reactie ingestuurd worden. Lees meer