Koninginnehof Zuidland

Aan de Julianastraat, op de plaats waar voorheen een school en enkele seniorenwoningen waren gesitueerd, realiseert woningstichting De Zes Kernen het nieuwbouwproject Koninginnehof. De gemeente knapt gelijktijdig ook (delen van) de omliggende straten, Julianastraat, Emmastraat, Wilhelminastraat en de Verlorenkost op, zie rode omlijning op de afbeelding.

Wat gaan we doen?

De belangrijkste werkzaamheden zijn het vervangen van de bestrating door nieuwe verharding en beplanting. Als gevolg van de bouw van de nieuwe woningen brengen we in de Emmastraat en Wilhelminastraat gedeeltelijk een regenwaterriool aan.

In september 2019 hebben de omwonende van het project een enquête van ons ontvangen, waarmee er aangeven kon worden wat de wensen en behoeften zijn voor de wijk in verband met werkzaamheden van het project Koninginnehof. De uitkomsten van de enquête hebben wij gebruikt om een ontwerptekening te maken. De meningen, wensen en tips hebben wij getoetst aan het beleidskader van de gemeente en de beschikbare financiële middelen. We konden niet beloven, dat we daadwerkelijk aan alle wensen tegemoet komen. We hebben wel bekeken in hoeverre we die binnen het beleid kunnen uitvoeren.

Planning

Eind juni 2021 zullen de laatste woningen worden opgeleverd, dit zijn de woningen gelegen langs de Julianastraat. In verband met de drukte welke ontstaat als bewoners bezit nemen van hun nieuwe woning is er voor gekozen om de werkzaamheden welke door de gemeente worden uitgevoerd 2 a 3 maanden na oplevering van de laatste woningen op te starten. Zoals het er nu uitziet zal dit ongeveer augustus 2021 zijn.

Bewonersbrieven

Resultaten enquête

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Neem dan even contact op met de gemeente.Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.