Nieuwbouw sportcomplex Guldeland in Geervliet

De voetbalverenigingen HVV Bernisse uit Heenvliet en PFC uit Geervliet zijn gefuseerd tot één vereniging: GHVV’13. Zij voetballen nu nog op twee locaties. In het Masterplan en ruimtelijke uitgangspunten Bernisse Noord (PDF) dat de raad van de voormalige gemeente Bernisse op 14 oktober 2014 vaststelde, is voor de gefuseerde vereniging een nieuw complex opgenomen ten zuiden van de Toldijk in Geervliet. Het nieuwe sportcomplex bestaat uit drie voetbalvelden en een kantine-kleedgebouw, alsmede een ontsluitingsweg en een parkeerterrein.

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

Er bestaan al geruime tijd plannen voor het verplaatsen van de voetbalvelden voor de vereniging GHVV’13 naar een nieuw complex aan de zuidzijde van de Toldijk te Geervliet. In de procedure die daarvoor nodig is, heeft de Raad van Nissewaard op 19 september 2018 het bestemmingsplan Toldijk-Zuid vastgesteld. In het bestemmingsplan staan de aanleg van drie voetbalvelden met bijbehorende bebouwing en voorzieningen. Er is nu groen licht om te starten met de werkzaamheden voor het nieuw te bouwen Sportpark Guldeland. We zullen beginnen met de aanleg van een bouwweg vanaf de Ringdijk voor het bouwverkeer om het terrein te bereiken. In april zullen de eerste werkzaamheden beginnen voor de bouw van het clubgebouw. Enige tijd later start de aanleg van de twee kunstgrasvelden, één natuurveld en het omliggende terrein.

Planning

De eerste werkzaamheden starten eind maart. Deze worden uitgevoerd door aannemer Van Zanten bouw uit Vlaardingen. De globale planning van het totale sportcomplex wordt hieronder weergegeven.

De beoogde oplevering staat gepland begin januari 2020, waardoor de voetbalvereniging GHVV’13 na de winterstop van volgend seizoen zijn intrek kan nemen op het nieuwe sportpark.

Bewonersbrieven

Hieronder vindt u de brieven die omwonenden hebben ontvangen.

Heeft u vragen?

U kunt voor vragen of klachten contact opnemen met de projectleider van de gemeente Nissewaard, Peter van den Akker via telefoonnummer 14 0181, of met de aannemer(s) die het sportpark realiseren. De uitvoerder op de bouwplaats is Martijn ten Hope van aannemer Van Zanten, via telefoonnummer (010) 434 34 33.

Helaas zal de bouw ook in meer en mindere mate gepaard gaan met overlast. De gemeente Nissewaard en de aannemers proberen uiteraard de overlast tot een minimum te beperken.