Pleinontwikkeling Akkerhof

Het winkelcentrum Akkerhof, de Lenteakker en de Zomerakker worden opnieuw ingericht. Het winkelcentrum wordt niet alleen aan de buitenkant gerenoveerd, maar krijgt ook van binnen een nieuwe uitstraling. Ook de fietsenstalling, de pleinen, de verlichting en bestrating worden aangepakt om het centrum en de omgeving een frisse nieuwe look te geven. Naar aanleiding van gesprekken met en wensen van omwonenden heeft Ontwerpbureau Plein06 een schetsvoorstel gemaakt.

Plangebied Akkers

Wat gaan we doen?

Het grote winkelplein aan de Zomerakker krijgt een open karakter dat recht doet aan de centrale functie. Met lichte bouwmaterialen krijgt het plein een rustige uitstraling. De inrichting van de buitenruimte wordt afgestemd op zijn omgeving. De noordzijde wordt functioneel ingericht, de zuidzijde als verblijfsplein. Groenbakken bieden daar ruimte om lekker te zitten rondom de ijssalon. De bomen zullen tijdens warme zomers beschutting bieden aan winkelend publiek, bewoners en terrasbezoekers.

De nieuwe inrichting van het winkelcentrum De Akkers wordt verzorgd door de beheerder, firma MVGM. Ook in de omgeving van het winkelcentrum vinden ontwikkelingen plaats. Zo krijgt de laad/loszone bij de parkeergarage een opknapbeurt. Ook de bestrating van de Herfstakker, een gedeelte van de Akkersweg en de Westakker wordt vernieuwd.

Fietsen en veiligheid

Het parkeren van fietsen gebeurt straks uitsluitend op het noordplein. De bestaande fietsklemmen op het plein worden verwijderd. De fietsenstalling aan de Lenteakker krijgt een nieuwe moderne inrichting. Het aantal plekken wordt uitgebreid en er komen laadpunten voor elektrische fietsen. We nemen nieuwe maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Er komt voldoende verlichting, die ook bijdraagt aan de sfeer op het plein. Er worden camera's geplaatst op strategische plekken. De zitjes op het plein worden zo ingericht dat deze voor grote groepen niet zo aantrekkelijk zijn.

Schetsvoorstel

Naar aanleiding van gesprekken met en wensen van omwonenden heeft Ontwerpbureau Plein06 een schetsvoorstel gemaakt. Deze kunt u hieronder downloaden.

Planning

De planning voor de werkzaamheden wordt binnenkort bekend gemaakt.

Bewonersbrieven en verslagen

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181 of mail naar gemeente@nissewaard.nl.