Reconstructie Eikenlaan, Beukenlaan, Iepenlaan

De Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan in de wijk Groenewoud in Spijkenisse worden gereconstrueerd. De werkzaamheden voor het project zijn begin 2019 gestart. Het werk wordt in meerdere fasen uitgevoerd. Voor aanvang van iedere fase informeert aannemer KWS de bewoners met een informatiebrief. In de planning en brieven staat wanneer welke straat aan de beurt is.

Het project loopt inmiddels bijna op zijn eind met het straatwerk en asfalt op het laatste stukje Beukenlaan, ter hoogte van de Hazelaarstraat naar de Heemraadlaan. Momenteel wordt beplanting aangebracht op de Eikenlaan, Iepenlaan en de Beukenlaan. Naar verwachting is het project eind oktober afgerond.

Plangebied Eikenlaan

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

Uit de gemeentelijke weginspectie is naar voren gekomen dat de Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan toe zijn aan een grote reconstructie. Deze lanen krijgen een grote herinrichting waardoor de sfeer in de wijk opknapt en de verkeersveiligheid toeneemt.

Het plangebied bestaat uit de hele Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan. Het uitgangspunt van het ontwerp is het bevorderen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de wijk. Er komt meer ruimte voor het comfort van fietsers en voetgangers. De verhoging en verbetering van de beeldkwaliteit (minder verharding, meer groen) is van belang. Een sfeer met een groene uitstraling en gebruik van hoogwaardige materialen.

De Eikenlaan is opgesplitst in een westelijk-, midden- en oostelijk deel. Het westelijk- en oostelijk deel krijgen een smallere rijweg van asfalt met fietssuggestiestroken. Voor het middendeel is bij de scholen gekozen voor een zogenaamde 'shared space' inrichting. Hier worden extra maatregelen getroffen om de aandacht op de schoolomgeving te vestigen. De afwijkende bestrating, de drempelconstructie en de attentiepalen geven aan de automobilist aan dat ze hier een schoolomgeving passeren. De Beukenlaan krijgt een beter georganiseerde inrichting met een 30 km gebied. De Iepenlaan wordt omgevormd naar een fietsstraat.

Shared Space plein inmiddels opgeleverd

Halverwege de Eikenlaan, tegenover het scholencomplex, is een Shared Space plein ingericht. Shared Space betekent gedeelde ruimte. Het concept is een hint naar een dorpsplein of een brink. Het verkeer is niet geregeld via aparte stroken voor diverse weggebruikers en verkeersborden. Door sociale interactie en oogcontact wordt bepaald wie voorrang heeft. Veel mensen ervaren het plein als chaotisch en onduidelijk. Dit is niet erg. Het effect is namelijk dat er beter wordt uitgekeken, rekening met elkaar gehouden wordt en langzamer gereden. De Shared Space pleinen zijn daarom objectief veiliger. Verkeersveiligheid is zeer belangrijk voor de gemeente. De ontwikkelingen en het gedrag op het Shared Space plein worden daarom nauw gevolgd door de gemeente, waaronder verkeer deskundigen. Op de Eikenlaan zijn snelheidsmeters opgehangen, waarmee exact inzicht wordt verkregen in de gereden snelheden. Het plein is meer dan alleen onderdeel van de wegenstructuur. In plaats van de gebruikelijke afbakening van functies met bebording, ontstaat er meer ruimte om te verblijven. Het plein is voor alle (weg-)gebruikers.

De nieuwe inrichting kunt u hieronder bekijken.

Beheer en onderhoud achterpaden

De achterpaden zijn niet in eigendom van de gemeente, maar in eigendom van de bewoners zelf. Deze paden kunnen door de jaren heen verzakken en daardoor een slechte afwatering krijgen. In de praktijk komt het erop neer dat het onderhoud van een klein stukje pad erg lastig is. Het is makkelijker en goedkoper om dit samen met buren te doen. Tijdens een herstrating kunt u zelf afspraken maken met de aannemer over het herstellen van de achterpaden. De kosten zijn dan meestal een stuk lager dan wanneer het straatwerk apart opengebroken moet worden. Lees meer hierover in de bijlage hieronder.

Planning

De werkzaamheden aan de Eikenlaan zijn eind januari 2019 gestart. De oplevering stond gepland voor februari 2020, maar grote delen van het project zijn al eerder opgeleverd. Informatie over de bereikbaarheid van de straten vindt u in onderstaande bewonersbrieven. Het werk wordt in meerdere fasen uitgevoerd. Voor aanvang van iedere fase informeert aannemer KWS de bewoners met een brief. In het faseringsplan ziet u wanneer uw straat aan de beurt is. In de tekeningen staan de afzettingen aangegeven.

Het project loopt inmiddels bijna op zijn eind met het straatwerk en asfalt op het laatste stukje Beukenlaan, ter hoogte van de Hazelaarstraat naar de Heemraadlaan. Momenteel wordt beplanting aangebracht op de Eikenlaan, Iepenlaan en de Beukenlaan. Naar verwachting is het project eind oktober afgerond.

Bewonersbrieven

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Aannemer KWS is het eerste aanspreekpunt voor bewoners tijdens de uitvoering. Zij zijn dagelijks op locatie aanwezig voor uw vragen of klachten. U bent ook elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 welkom op het spreekuur in de keet aan de Eikenlaan. Deze staat op de parkeerplaats tegenover de Mgr. Bekkerschool. U kunt ook mailen via Eikenlaan@kws.nl. Voor gemeentelijke zaken kunt u mailen via gemeente@nissewaard.nl of bellen met 0181 - 696969.

Download de KWS app

Voor actuele informatie en updates van de werkzaamheden kunt u de KWS app (IOS of ANDROID) downloaden (zie ook de QR-codes hieronder). Zoek op project ‘Herinrichting Eikenlaan e.o.’ en vink deze aan als favoriet door op het sterretje te klikken. De KWS houdt inwoners iedere week op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de straat.

IOS IOS
ANDROID ANDROID