Reconstructie Emmalaan

Gemeente Nissewaard gaat begin september reconstructiewerkzaamheden uitvoeren in de Emmalaan te Hekelingen. De projectgrenzen reiken van de Dorpstraat tot aan de Lede.

Wat gaan we doen?

De Emmalaan is toe aan groot onderhoud. De bestrating wordt vernieuwd en de weg krijgt daarbij een nieuwe inrichting. Eveneens worden de kolken (voert water af) van het gemengd rioolstelsel afgekoppeld en wordt er in de nieuwe situatie op de watergang geloosd. Er komt een trottoir aan de zijde van de woningen, parkeerplaatsen worden in de bestrating aangegeven, de speeltuin krijgt een nieuwe ingang en er komen een aantal nieuwe speeltoestellen. Tijdens de uitvoering gaan een aantal nutsbedrijven hun kabels en leidingen vervangen. De kabels en leidingen krijgen nu door de komst van het trottoir een juiste ligging onder het voetpad (niet zoals nu in de weg en voortuinen). Om hierbij de wensen mee te nemen van omwonenden, is er in februari 2020 een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Tekeningen

Planning

Op de onderstaande kaart kunt u zien om welk gebied het gaat en wanneer dit gebied wordt aangepakt. 

Bewonersbrieven en bijeenkomst

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Neem dan even contact op met de gemeente.