Reconstructie Middelweg

Aan de Middelweg in Spijkenisse ligt een fietspad en rijbaan van asfalt. De rijbaan was een vroegere busverbinding tussen Spijkenisse en Hekelingen. Deze is al ruime tijd niet meer in gebruik en ook niet toegankelijk voor automobilisten. Het fietspad is inmiddels aan onderhoud toe. De twee banen worden nu gecombineerd tot 1 nieuwe baan voor fietsers. De Middelweg wordt tijdens de werkzaamheden geheel afgesloten. De uitvoering start op 2 september en is rond 11 oktober 2019 gereed.

Locatie reconstructie Middelweg

Wat gaan we doen?

Het fietspad wordt verplaatst naar de rijbaan. De rijbaan wordt als zodanig ingericht met as-markering en de asfaltdeklaag wordt vervangen. Het oude fietspad wordt geheel opgebroken en verwijderd. Dit wordt ingezaaid als berm. De sloot naast het oude fietspad wordt over een gedeelte verbreed. Oude vlonders worden vervangen voor een dam met een duiker. De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd.

Planning

De uitvoering start op 2 september en is rond 11 oktober 2019 gereed. Gedurende de werkzaamheden wordt de gehele Middelweg afgesloten voor fietsers en voetgangers. De keerlus aan de zijde van Hekelingen proberen we zo lang als mogelijk toegankelijk te houden voor het parkeren.

Bewonersbrief

Hieronder vindt u de bewonersbrief (pdf).

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Aannemer Van Gelder is aanspreekpunt. U kunt e-mailen naar de heer Joost Droogers via jdroogers@vangelder.com of bellen via 06 - 38300286.