Reconstructie Noordkade

De bestrating van de Noordkade in het centrum en D. Losstraat e.o. in Spijkenisse is aan het eind van zijn levensduur en wordt vervangen en opnieuw ingericht. De herinrichting geeft een verbetering van de functionele kwaliteit en verfraaiing van de omgeving van het plangebied die goed aansluit op de eerder uitgevoerde herinrichting van het centrum.

Wat gaan we doen?

De belangrijkste werkzaamheden aan de Noordkade en de D. Losstraat zijn de vervanging van de bestrating en de aanpassing van de huidige keermuur aan de Noordkade. Tevens wordt de verharding in het binnenterrein, gelegen tussen de D. Losstraat H. de Lintweg, vernieuwd en de speelplek opnieuw ingericht. Puntsgewijs betekent dit:

  1. De verharding in de D. Losstraat en omliggend gebied, inclusief parkeerplaats wordt vervangen.

  2. De speelplek tussen de D. Losstraat H. de Lintweg wordt vervangen.

  3. De verharding in de Noordkade tussen de Gorsstraat en de H. de Lintweg wordt vervangen.

  4. De constructie van de huidige keermuur wordt aangepast en een keermuur wordt verwijderd waardoor er een doorlopend voetpad zonder obstakels aangelegd kan worden. Tevens zullen de afdekbalken en het hekwerk op de keermuren worden vervangen.

  5. Het gebied van de nieuw aan te brengen keermuur tussen de D. Losstraat en Nieuwstraat wordt groen en er worden nieuwe bomen/beplanting aangeplant. 

Planning

De werkzaamheden zijn in twee hoofdfasen opgedeeld.

Fase 1 betreft het opknappen van het binnenterrein incl. speellocatie tussen de D. Losstraat en de H. de Lintweg. Deze fase start half mei 2021 en zal naar verwachting tot half juni gaan duren.

Fase 2 betreft de overige werkzaamheden o.a. aan de keermuren, vervangen verharding D. Losstraat en Noordkade. De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Daarvoor zijn enkele bomen gerooid en groen verwijderd en zijn eerst kabel- en leidingwerkzaamheden nodig. Naar verwachting start het omleggen van kabels en leidingen in de 4e kwartaal van 2021.

Zie ook: Werkzaamheden Noordkade van start.

Tekeningen

Bewonersbrieven

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider: de heer Peter Koedood via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: p.koedood@nissewaard.nl.