Reconstructie Ottersveen

De wijk Waterland in Spijkenisse is aan groot onderhoud toe. De wijk wordt in vier fasen uitgevoerd, Ottersveen is als eerste aan de beurt. De straten, het groen en de openbare verlichting wordt aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

 Tekening Definitief ontwerp

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • bestraten van de openbare ruimte met nieuw materiaal;

  • ophogen van het openbare gebied, het straatwerk, met gemiddeld 20 cm.

  • herinrichten van de weg en aanleggen van extra parkeerplaatsen;

  • vervangen van beplanting en snoeien van beplanting;

  • kappen en aanplanten van een aantal bomen;

  • vervangen van verlichting;

  • verwijderen of vervangen van straatmeubilair;

  • verwijderen of vervangen van speeltoestellen.

De werkzaamheden starten 22 augustus en duren tot april 2023.

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven:

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Wim Stolk, projectleider,
telefoonnummer 14 0181 of
per e-mail: gemeente@nissewaard.nl.