Reconstructie Vondelsingel

Gemeente Nissewaard gaat in de periode 2019-2022 reconstructiewerkzaamheden uitvoeren in het gebied rond de Vondelsingel. De projectgrenzen reiken van de Jacob Catsstraat tot aan de Winston Churchillaan en van de Sportlaan tot aan de Schiekampsingel.

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

De huidige straten zijn toe aan vervanging, daarom zal de bestrating worden vernieuwd. Eveneens zal het riool daarbij deels vervangen worden. Dit nieuwe riool bestaat uit twee delen. Het hemelwater zal namelijk worden opgevangen in een apart riool en worden geloosd in de singel. Zo hoeft het niet naar de waterzuivering. Het overige afvalwater wordt in het andere aan te brengen riool afgevoerd. Voor een integrale aanpak zal er meteen gekeken worden naar de verbetering van groen, verlichting en de speelplaatsen voor kinderen in de buurt. Ook zal het winkelpleintje een nieuwe uitstraling krijgen. Om hierbij de wensen mee te nemen van omwonenden, zijn er de afgelopen tijd enquêtes gehouden onder bewoners in de wijk.

Zoals u wellicht al gemerkt heeft, zijn de nutsbedrijven reeds aan de slag gegaan om de kabels en leidingen opnieuw aan te leggen.

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Bomen kappen

Om groeiplaatsen te verbeteren voor nieuwe aanplant en het opknappen van het winkelplein aan de Vondelsingel wil de gemeente 14 bomen in de Jacob van Lennepstraat, Multatulistraat en Vondelsingel kappen.

Planning

Op de kaart kunt u zien om welk gebied het gaat en wanneer welk gedeelte van de wijk wordt aangepakt. Momenteel is de eerste fase in uitvoering en is medio augustus 2021 gereed.
De voorbereidingen voor fase twee zijn opgestart.

Tekeningen

Bewonersbrieven

Resultaten enquête

Om de wensen mee te nemen van omwonenden zijn er de afgelopen tijd enquêtes gehouden onder bewoners in de wijk.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Neem dan even contact op met de gemeente.

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.