Reconstructie Wilgenstraat

De Wilgenstraat en omgeving in de wijk Groenewoud in Spijkenisse wordt opnieuw ingericht en herstraat met nieuw materiaal. Er komen extra parkeerplaatsen, nieuwe armaturen in de lantarenpalen en de speelplaatsen worden aangepast of opgeknapt. De werkzaamheden zijn in juni 2018 gestart en worden in fasen uitgevoerd. Firma Keijzerwaard informeert de bewoners regelmatig met een brief. Volgens planning wordt het project maart 2019 opgeleverd.

Wilgenstraat

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

De Wilgenstraat en omgeving in de wijk Groenewoud in Spijkenisse wordt opnieuw ingericht en herstraat met nieuw materiaal. Er komen extra parkeerplaatsen, nieuwe armaturen in de lantarenpalen en de speelplaatsen worden aangepast of opgeknapt. Enkele speelplaatsen of speelelementen komen daarmee te vervallen.

De Firma Siers is namens netbeheerder Stedin bezig om op diverse locaties elektrakabels te vervangen. Vanwege de geplande herinrichting worden er 31 bomen gekapt omdat deze in slechte staat verkeren. Er worden 14 nieuwe bomen terug geplant van een klein smal blijvend type (sierkers, krentenboom en magnolia). Ook wordt een aantal bomen rond de speeltuintjes aan de Prunusstraat gekapt. De speeltuintjes worden volledig onder handen genomen en met nieuwe ondergrond en speeltoestellen ingericht.

In het definitief ontwerp kunt u de nieuwe inrichting bekijken. Ook kunt u de tekening van de bomen vinden en het plan voor groen en speelplaatsen.

Planning

De werkzaamheden zijn in juni 2018 gestart en worden in fasen uitgevoerd. Firma Keijzerwaard informeert de bewoners tussentijds met een brief over de voortgang. Het herstraten gebeurt in 5 fasen. Volgens planning wordt het project maart 2019 opgeleverd. In het overzicht ziet u wanneer welke fase is gepland.

Bewonersbrieven

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Nissewaard, de heer R. van der Ploeg. U kunt hem bellen via telefoonnummer 14 0181 of mailen via r.ploeg@nissewaard.nl.

Heeft u vragen over het vervangen van de elektrakabels? Neem dan contact op met de heer R. Mast van de firma Siers. Hij is op werkdagen bereikbaar via 06 - 53142498.