Renovatie Hartelbrug

De provincie Zuid-Holland verricht van 12 augustus 20.00 uur t/m 30 augustus 22.00 uur renovatiewerkzaamheden aan de Hartelbrug. Het betreft dan o.a. de asfaltlaag, de brugdelen, wegmarkeringen, verkeerslichten, portalen en openbare verlichting.

Brugafsluiting 12 t/m 30 augustus 2024

De provincie voert in augustus diverse genoemde werkzaamheden uit. De brug is dan twee weken dicht voor wegverkeer. Houd in deze periode rekening met grote verkeershinder. De fietsbrug blijft open.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de renovatie van de Hartelbrug, de maatregelen en alternatieven om de hinder te beperken? Bekijk dan de actuele informatie op zuidhollandbereikbaar.nl of kijk op zuid-holland.nl.