Renovatie kinderhofje begraafplaats de Ommering

Nissewaard gaat het kinderhofje op begraafplaats ‘de Ommering’ renoveren en uitbreiden. Ook krijgen nabestaanden meer zeggenschap over de kindergrafjes. Met veel nabestaanden is inmiddels contact geweest en het ontwerp voor de renovatie is gereed.

De uitbreiding en renovatie is onderdeel van een breder plan van aanpak waarmee de gemeente nabestaanden meer zeggenschap en rechten wil geven. Zo behoort nu ook een nieuwe particuliere termijn tot de mogelijkheden met de optie tot verlengen zolang de nabestaanden dat willen.

 Foto van De Ommering

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat de huidige graven zo lang mogelijk blijven liggen, tenzij nabestaanden er zelf een andere bestemming aan willen geven. De ruimte rondom de huidige grafjes krijgt een andere invulling om uit te kunnen breiden en te renoveren.

Zo krijgt het hofje rondom een groene rand en een aantal duidelijke entrees. Daarnaast knappen we de paden op, komt er meer groen met zitplekken, een eigen serviceplekje met kraan en speciale elementen voor kinderen die meekomen voor bijvoorbeeld een bezoek aan het grafje van een broertje of zusje.

Ook het gedeelte met de oude urnengraven knappen we meteen op. We hebben hier te maken met een bestaande situatie en graven die nog lange tijd blijven liggen en daarom renoveren we ook dit gedeelte. 

De start van de werkzaamheden staat gepland voor dit najaar en we verwachten dat het werk ongeveer twee maanden in beslag neemt. Tijdens de werkzaamheden blijven het kinderhofje en de urengraven toegankelijk, maar we kunnen enige hinder niet uitsluiten. In maart hebben de voorbereidende werkzaamheden aan het omliggende groen reeds plaatsgevonden.

Heeft u vragen of bent u een nabestaande, maar heeft u nog geen contact gehad met de gemeente over de renovatie van het kinderhofje? Meldt u zich dan alstublieft bij onze begraafplaatsadministratie: begraafplaats@nissewaard.nl of telefonisch via het algemene nummer 14 0181.