Riolering Oranjelaan

Om in de toekomst wateroverlast in de Oranjelaan en omgeving op te lossen gaat de gemeente Nissewaard rioleringswerkzaamheden uitvoeren in deze straat. Kraaijeveld’s aannemingsbedrijf B.V. is de aannemer die de werkzaamheden voor de gemeente gaat uitvoeren. De werkzaamheden starten 15 april en duren naar verwachting 4 weken.

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

Er zal een hemelwaterriool worden aangelegd in een gedeelte van de Oranjelaan. Dit riool verwerkt uitsluitend hemelwater en zal worden aangesloten op de sloot langs de Hekelingseweg. Tot slot zal er een kolkleiding worden aangesloten op het betreffende hemelwaterriool. Via kolken wordt regenwater afgevoerd naar het riool.

Planning

Kraaijeveld’s aannemingsbedrijf B.V. is de aannemer die de werkzaamheden voor de gemeente gaat uitvoeren. De werkzaamheden starten 15 april en duren naar verwachting 4 weken.

In de meivakantie voert de aannemer werkzaamheden uit aan de riolering in het toegangspad naar basisschool De Rank (zijde Karel Doormanstraat).

Bewonersbrieven

Hieronder vindt u de brieven die omwonenden hebben ontvangen.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? Aannemer Kraaijeveld is het eerste aanspreekpunt voor bewoners tijdens de uitvoering. U kunt contact opnemen met uitvoerder Anton Bekker via (06) 20 44 86 57.