Rotonde Stationsweg Zuidland

Aan de Stationsweg in Zuidland wordt in het verlengde van de nieuwe ontsluiting vanuit de Kreken van Nibbeland een rotonde aangelegd. Deze rotonde wordt op een dijklichaam aangelegd. Om deze reden moet de ondergrond eerst worden voorbelast met zand. Dit voorbelasten duurt tot begin 2021. Daarna wordt het zand verwijderd en wordt de rotonde aangelegd. Begin mei zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de doorgaande weg, de sloten en de kabels en leidingen in de grond gestart. De oplevering van de rotonde staat gepland voor juli 2021.

Stationsweg Rotonde Zuidland

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

Om de rotonde aan te leggen wordt de ondergrond voorbelast met zand. Dit gebeurt deels met grote zandzakken en deels met zand dat wordt uitgespreid. Het zand blijft liggen tot begin 2021.

Begin mei zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de doorgaande weg, de sloten en de kabels en leidingen in de grond gestart. Een deel van de sloot is inmiddels omgelegd. Hiervoor is een deel gedempt en een nieuwe watergang gegraven. Er zijn kabels (telecom) en leidingen (gas) omgelegd en de riolering is aangepast. Totdat de rotonde is aangebracht is het alleen voor bouwverkeer toegestaan over de bouwweg naar de Stationsweg te rijden. Voor bewoners is dit niet toegestaan. De oplevering van de rotonde staat gepland voor juli 2021.

Bekijk de tekeningen

In de Tekening - Aanleg voorbelasting kunt u zien welke werkzaamheden op welke locatie plaatstvinden, waar de zandzakken komen en hoe de omleidingen lopen tijdens de voorbelastingsperiode. In de Tekening - Aanleg rotonde, ziet u op welke manier de rotonde wordt aangebracht.

Planning

De voorbereidingen zijn in april 2019 gestart. In de Planning Voorbelasting kunt u zien wat en wanneer de voorbereidende werkzaamheden zijn. In de Planning Totale doorlooptijd ziet u de planning tot aan de oplevering van de rotonde in juli 2021.

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? U kunt e-mailen naar gemeente@nissewaard.nl t.a.v. dhr. R. van der Ploeg of bellen naar 0181 - 696969.