Rotonde Stationsweg Zuidland

Aan de Stationsweg in Zuidland wordt in het verlengde van de nieuwe ontsluiting vanuit de Kreken van Nibbeland een rotonde aangelegd. Deze rotonde wordt op een dijklichaam aangelegd. Om deze reden moet de ondergrond eerst worden voorbelast met zand. Dit voorbelasten duurt tot begin 2021. Daarna wordt het zand verwijderd en wordt de rotonde aangelegd. Vanaf begin mei 2019 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats aan de doorgaande weg, de sloten en de kabels en leidingen in de grond. De oplevering van de rotonde staat gepland voor juli 2021.

Stationsweg Rotonde Zuidland

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

Om de rotonde aan te leggen wordt de ondergrond voorbelast met zand. Dit gebeurt deels met grote zandzakken en deels met zand dat wordt uitgespreid. Het zand blijft liggen tot begin 2021. Vanaf begin mei 2019 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats aan de doorgaande weg, de sloten en de kabels en leidingen in de grond.

Een deel van de sloot wordt omgelegd. Hiervoor wordt een deel gedempt en een nieuwe watergang gegraven. Er worden kabels (telecom) en leidingen (gas) omgelegd. Ook de riolering wordt aangepast. De doorgaande weg en het fietspad blijven bereikbaar. Soms kan er een tijdelijke omleiding worden ingesteld.

Totdat de rotonde is aangebracht is het alleen voor bouwverkeer toegestaan over de bouwweg naar de Stationsweg te rijden. Voor bewoners is dit niet toegestaan. De oplevering van de rotonde staat gepland voor juli 2021.

Bekijk de tekeningen

In de Tekening - Aanleg voorbelasting kunt u zien welke werkzaamheden op welke locatie plaatstvinden, waar de zandzakken komen en hoe de omleidingen lopen tijdens de voorbelastingsperiode. In de Tekening - Aanleg rotonde, ziet u op welke manier de rotonde wordt aangebracht.

Planning

De voorbereidingen zijn in april 2019 gestart. Voor het omleggen van kabels en leidingen wordt de Stationsweg in week 21 en 23 van 2019 afgesloten. Beide afsluitingen nemen 1 week in beslag. Tijdens de afsluiting wordt een omleiding ingesteld. In de Planning Voorbelasting kunt u zien wat en wanneer de voorbereidende werkzaamheden zijn. In de Planning Totale doorlooptijd ziet u de planning tot aan de oplevering van de rotonde in juli 2021.

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? U kunt e-mailen naar gemeente@nissewaard.nl t.a.v. dhr. R. van der Ploeg of bellen naar 0181 - 696969.