Uitbreiding P+R metrostation Heemraadlaan

De gemeentewerf Rayon West aan de Hekelingseweg 19 in Spijkenisse wordt volgend jaar gesloopt. De werknemers verhuizen naar het nieuwe stadskantoor aan de Voorweg. Op de locatie van de werf wordt een uitbreiding gemaakt op de huidige parkeerplaatsen bij metrostation Heemraadlaan. De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor reizigers die overstappen op het openbaar vervoer. In totaal worden 125 nieuwe plaatsen aangelegd.

P+R Heemraadlaan

Wat gaan we doen?

Bij metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse worden 125 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Eind januari 2021 wordt gestart met de werkzaamheden. Er worden 23 bomen gekapt en beplanting wordt verwijderd. Ook wordt de voorbelasting met zand aangelegd. Hiervoor in de plaats komen 18 nieuwe bomen, 1 boom wordt verplant en er wordt nieuwe beplanting aangeplant.

Op de PDF's hieronder kunt u de definitieve inrichting van de locatie bekijken.

Kapmelding en vergunning

Aangezien er geen direct omwonenden zijn, wordt de kapmelding alleen op deze website kenbaar gemaakt. Een kapmelding is het voornemen tot kappen van gemeentelijke bomen met een stamdiameter van kleiner dan 70 cm. Een kapmelding is anders dan een kapvergunning. Voor bomen met een stamdiameter groter dan 70 cm. doorsnede is een kapvergunning nodig. De aanvraag verloopt dan via het Omgevingsloket. Er staat 1 populier op het perceel met een diameter groter dan 70 cm. Voor deze boom is een kapvergunning aangevraagd en verstrekt. Deze vergunning is gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwklaar maken van de grond, starten medio oktober 2020. De sloop van het kantoor en de loodsen op de gemeentewerf Rayon West start tweede kwartaal 2021. De aanleg van de parkeerplaatsen gebeurt in het derde kwartaal van 2021.

Meer weten of vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de planning? U kunt e-mailen naar de projectleider van de gemeente Nissewaard, de heer R. van der Ploeg via r.ploeg@nissewaard.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0181.