Vernieuwing Sterrenkwartier Hoog

Nissewaard werkt samen met Maasdelta Groep aan de vernieuwing van de wijk Sterrenkwartier Hoog. De plannen worden in 4 fasen tussen 2018 en 2023 uitgevoerd. In totaal worden 688 flatwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 400 nieuwe huur- en koopwoningen. De eerste fase van deze herontwikkeling heet 'Stella Nova' met 79 woningen.

StellaNova

[bekijk grote afbeelding]

Wat gaan we doen?

De gemeente heeft Verheij Infra opdracht gegeven om het terrein van fase 1 bouwrijp te maken. De werkzaamheden zijn op 10 februari 2020 gestart. Het terrein wordt geëgaliseerd en het riool en bouwwegen worden aangelegd.

De eerste fase van deze herontwikkeling wordt uitgevoerd door ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep. Onder de projectnaam Stella Nova bouwen zij 79 woningen. De 28 koopwoningen (in 4 typen) zijn in de verkoop. De 51 huurwoningen worden te zijner tijd door Woningcorporatie Maasdelta verhuurd. Op stellanova-spijkenisse.nl kunt u bekijken welke woningen beschikbaar zijn.

Fase 1: Stella Nova telt 79 woningen Fase 1: Stella Nova telt 79 woningen

Planning

Van begin februari t/m medio april 2020 wordt het terrein van fase I bouwrijp gemaakt. De nutsbedrijven brengen in april en mei de kabels en leidingen aan. Naar verwachting wordt in november gestart met het herinrichten van de buitenruimte. Dit is afhankelijk van de voortgang van de bouw van de woningen. De verwachte start van de bouw van de woningen is medio mei 2020. Voor fase 2 is de verwachte sloop van de woningen het 2e kwartaal 2021. In het 4e kwartaal start de bouw van de woningen.

Bewonersbrieven

Op 23 januari is een inloopbijeenkomst geweest met belangstellenden voor de herinrichting van de buitenruimte. Men kon de concepttekening bekijken en hierop reageren. Alle opmerkingen worden nu geïnventariseerd. Mensen die tijdens deze avond hun gegevens hebben achtergelaten ontvangen een reactie van de gemeente. Bewonersbrieven kunt u hieronder nalezen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Dhr. L. Prins via telefoonnummer 0181 - 696387.