Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u hiervan een melding doen bij de gemeente. U kunt het adresonderzoek alleen aanvragen als u zelf op het bewuste adres woont of eigenaar van de woning bent.

De gemeente bekijkt uw melding en kan besluiten om een 'adresonderzoek' te starten. Bij een adresonderzoek wordt gecontroleerd of één of meerdere personen op een bepaald adres ingeschreven staan, en of die daar ook echt wonen. De melding kunt u digitaal doen door het formulier in te vullen. U ontvangt een bevestiging van uw melding, en wanneer de gemeente heeft besloten de melding te onderzoeken ontvangt u na afloop van het onderzoek een e-mail over het resultaat.

De gemeente streeft ernaar om een adresonderzoek binnen 12 weken af te handelen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. De voortgang van het adresonderzoek is afhankelijk van de beschikbare informatie. In sommige gevallen betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een adresonderzoek af te ronden.

Wanneer blijkt dat de persoon inderdaad niet meer op het adres woont, dan wordt hij of zij uitgeschreven. Na afloop van het onderzoek krijgt de melder een mail over het resultaat.

Tijdens het adresonderzoek kunnen andere overheidsinstanties u vragen stellen over de persoon die volgens u op uw adres ingeschreven staat. U kunt tegen deze instanties zeggen dat deze persoon ‘in onderzoek staat’.

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag. Wanneer u een woonadres heeft dient u zich op dit adres te laten inschrijven bij de gemeente waar dit adres zich bevindt, doet u dit niet dan loopt u het risico dat u een bestuurlijke boete opgelegd krijgt.

Als u post krijgt van de gemeente dat uw adresgegevens in onderzoek staan kunt u telefonisch contact opnemen met afdeling Burgerzaken. U kunt dan doorgeven waar u woont en waarom u nog niet op dat adres bent ingeschreven. Als u wel woont op het adres dat in onderzoek is gezet vragen wij u direct te reageren.