Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. U vraagt een adresonderzoek online aan.

Verloop onderzoek

  • De gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoners.
  • De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd.
  • Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw adresgegevens staan in onderzoek

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de BRP? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag.

Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres.

Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente beëindigt het onderzoek als u de volgende bewijsstukken kunt overleggen:

  • Een schriftelijke verklaring van de eigenaar of verhuurder dat u op het adres woont. U moet ook een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de eigenaar kunnen tonen.

U bent onterecht uitgeschreven

U bent van uw adres uitgeschreven, maar u woont er nog wel? Dan kunt u zich opnieuw laten inschrijven. U kunt hiervoor alleen op afspraak langskomen bij de Stadswinkel. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0181. U neemt bij de afspraak mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs
  • Een koopakte
  • Of een schriftelijke verklaring van de eigenaar of woningstichting dat u op het adres woont. U moet ook een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de eigenaar inleveren.