Ruimtelijk beleid

Hoe zorgen we ervoor dat Nissewaard een gemeente is en blijft waar je fijn kunt wonen, werken en ondernemen? Wat zijn hierbij passende initiatieven en ontwikkelingen? Hiervoor zijn verschillende interessante documenten opgesteld. U vindt ze hieronder.

Nissewaard werkt aan de stad! Meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken zijn de ambities voor de komende jaren. Welke veranderingen nodig zijn zodat Spijkenisse een aantrekkelijke en toekomstbestendige stad blijft beschrijven we in Nissewaard naar 2040.

Om er voor te zorgen dat de kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven (waaronder Biert) en Zuidland vitaal blijven is het ontwikkelperspectief Vitale kernen Nissewaard opgesteld.

Nissewaard staat graag open voor bedrijven en bewoners die ruimtelijke initiatieven met een meerwaarde voor onze gemeente hebben. Heeft u een goed idee? Op de pagina Ruimtelijke initiatieven leest u hoe u een ruimtelijk initiatief kunt indienen.

In een bestemmingplan staat wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor gebouwen mogen worden gebruikt. Met de invoering van de Omgevingswet worden de 'oude' bestemmingsplannen vervangen door omgevingsvisies.

In de omgevingsvisie beschrijven we de gewenste ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving voor de lange termijn. De eerste omgevingsvisie van de gemeente Nissewaard is voor het centrumgebied Spijkenisse.

Wilt u weten welke regels er gelden voor bijvoorbeeld bouwen of het gebruik van gebouwen? De regels staan in het bestemmingsplan. U vindt de bestemmingsplannen ruimtelijkeplannen.nl.