Ruimtelijke initiatieven

Nissewaard staat graag open voor bewoners en bedrijven die initiatieven starten met meerwaarde voor onze gemeente. Met name initiatieven die voorzien in een bepaalde behoefte of wens in een woonwijk of centrum. Voorbeelden zijn er genoeg: van “Young impact Day” tot “wijzigen bedrijf naar wonen”, van “uitbreiding detailhandel”, “beschoeiingsproject en vergroening tuinen” tot het “herbestemmen van boerderijen”.

Heeft u ideeën op het gebied van duurzaamheid, gezondheidszorg of (maatschappelijke) voorzieningen? We denken graag met u mee en kunnen u vertellen of uw plannen gewenst en haalbaar. Afhankelijk van de vraag of uw initiatief al concreet en uitgewerkt is, kunt u op twee manieren uw initiatief indienen:

Globaal plan

Is uw initiatief nog niet geheel uitgewerkt?  Of heeft u een plan maar twijfelt u of de locatie wel geschikt is? Dan kunt u uw initiatief hieronder online indienen. In het webformulier worden vragen gesteld waardoor wij in staat zijn om de invloed van het initiatief en de huidige mogelijkheden binnen het bestemmingsplan goed in te schatten. Als u uw idee zo uitgebreid mogelijk beschrijft en tekeningen en eventueel foto’s meestuurt, kunnen wij met u meedenken. Mocht uw initiatief niet passen in het bestemmingsplan dan geven wij u gelijk een strategisch advies over de wenselijkheid van uw initiatief. U ontvangt binnen 8 weken een advies van ons.

Concreet plan

Weet u precies wat u wilt en heeft u een concreet (ver)bouwplan met tekeningen? Dan kunt u een vergunning aanvragen.  

 

Kleinere plannen: Omgevingsvergunning

U kunt een omgevingsvergunning (laten) aanvragen zonder een beoordeling vooraf door de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen zoals een standaard dakkapel is dit geen probleem, mits de aanvraag deskundig en volledig wordt ingediend. Kijk voor meer informatie op  bouwvergunning  

 

Vooroverleg

Maar wat als u grotere bouwplannen heeft? Of wat als uw kleinere bouwwerk niet aan de welstandscriteria of bestemmingsplan voldoet? Denk bijvoorbeeld aan het bouwen een grotere aanbouw, dakopbouw of hele woning. Wilt u weten of die plannen op uw locatie kans van slagen hebben?

Wij adviseren dan om uw (concept)plannen vooraf door ons schriftelijk te laten beoordelen. Dit heet een vooroverleg. Hiermee voorkomt u mogelijk een weigering op een definitieve aanvraag, bespaart u vaak kosten en tijd en weet u vooraf wat de mogelijkheden zijn.

Bij een vooroverleg worden uw (concept)plannen onder meer getoetst aan het bestemmingsplan en waar nodig ook aan de Welstandsnota. Wij raden u daarnaast aan een vooroverleg in te dienen voor werkzaamheden die te maken hebben met milieu en monumenten. Bij deze werkzaamheden heeft u namelijk nagenoeg altijd advies nodig van de gemeente of de milieudienst DCMR.

Aanvragen vooroverleg
U vult het online aanvraagformulier van het www.omgevingsloket.nl in en vermeld daarbij duidelijk dat het gaat om een vooroverleg. Dit is uw aanvraag vooroverleg. Hoe u dit formulier in moet vullen, staat in de gebruiksaanwijzing