Ruimtelijke initiatieven

Nissewaard staat graag open voor bewoners en bedrijven die initiatieven starten en plannen hebben met meerwaarde voor onze gemeente. Met name initiatieven die voorzien in een bepaalde behoefte of wens in een woonwijk of centrum. Voorbeelden zijn er genoeg: van het bouwen van een huis tot het wijzigen van een bedrijf naar wonen, van uitbreiding detailhandel, beschoeiingsproject en vergroening van tuinen tot het herbestemmen van boerderijen.

Maar het kan zijn dat voor uw plan geen vergunning nodig is. Op omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck uitvoeren voor veelvoorkomende activiteiten. Denk daarbij aan een verbouwing van uw huis, een dakkapel, schutting, schuur, maar ook het kappen van een boom.

Heeft u voor uw plan wel een vergunning nodig, of is uw initiatief complex? We denken graag met u mee en kunnen u vertellen of uw plan gewenst en haalbaar is. Op omgevingsloket.nl kunt u een verzoek om vooroverleg indienen voor uw plan of initiatief. Eenvoudige en complex plannen kunnen als vooroverleg via het omgevingsloket bij ons worden ingediend.  Wanneer wij uw vooroverleg ontvangen hebben, beoordelen wij of het een eenvoudig of complex initiatief is.

Bij eenvoudige plannen beoordelen wij uw plan aan de hand van het bestemmingsplan en welstand. Bij complexe plannen, beoordelen wij op wenselijkheid en haalbaarheid. We bekijken of u plan bijdraagt aan de fysieke en maatschappelijke, sociale leefomgeving in onze gemeente.

Complex plan

Een complex initiatief kunt u al in een vroeg stadium bij de gemeente indienen voor een eerste beoordeling. Zo weet u snel of het zinvol is om uw plan verder uit te werken. In de eerste beoordeling wordt gekeken naar de wenselijkheid.

Heeft u een complex initiatief? Dan kunt u uw initiatief indienen via omgevingsloket.nl als vooroverleg.

Vervolg

Is uw initiatief wenselijk? Dan vindt een gesprek plaats met een casemanager en nodigen wij u uit voor de Omgevingstafel. U gaat aan tafel met alle relevante gesprekspartners van de gemeente, bijvoorbeeld het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstand, de veiligheidsregio en de GGD. Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. Aan dit vervolg zijn legeskosten verbonden. We adviseren u om een vertegenwoordiging uit te nodigen vanuit inwoners of ondernemers uit de directe omgeving van uw initiatief. De casemanager kan u hier alles over vertellen.

Maar ook als uw initiatief niet wenselijk is dan krijgt u een terugkoppeling van een casemanager met de redenen waarom.

De voordelen van de Omgevingstafel?

Samen werken aan de Omgevingstafel heeft voor u de volgende voordelen:

  • Alle betrokken mensen in één keer aan tafel
  • Persoonlijk contact, juist omdat we uw initiatief mogelijk willen maken
  • In een vroegtijdig stadium in één keer alle kaders en regels die gelden voor uw initiatief
  • Alle informatie direct op tafel, meteen helder welke onderzoeken nodig zijn
  • Beoordelende ambtenaren denken met u mee over de beste oplossing
  • Snellere doorlooptijd
  • Werken in drie rondes: Verkennen, Globaal Ontwerp, Definitief Ontwerp
  • Eindresultaat is concept aanvraag en concept vergunning
  • Goede basis voor het indienen van een formule vergunningsaanvraag