Ruimtelijke initiatieven

Nissewaard staat graag open voor bedrijven en bewoners die ruimtelijke initiatieven met een meerwaarde voor onze gemeente hebben. Denk aan zaken die voorzien in een bepaalde behoefte of wens in een woonwijk of centrum.

Bijvoorbeeld een andere locatie voor uw bedrijf of ideeën over de invulling van een pand. Of wellicht wilt u uw perceel splitsen of extra woningen bouwen. Of herbestemming van boerderijen die interessant kunnen zijn voor mensen die iets anders willen gaan doen met een boerderij.

Heeft u ideeën op het gebied van duurzaamheid, gezondheidszorg of (maatschappelijke) voorzieningen? We denken graag met u mee en kunnen u vertellen of uw plannen haalbaar en gewenst zijn. Afhankelijk van de vraag of uw initiatief al concreet en uitgewerkt is, kunt u op twee manieren uw initiatief indienen:

Globaal plan

Is uw initiatief nog slechts een idee dat nog verder uitgewerkt moet worden? Heeft u een plan, maar heeft u bijvoorbeeld nog geen locatie op het oog? Of wilt u eerst bij de gemeente polsen of er behoefte is aan uw initiatief? In dat geval kunt u uw initiatief online indienen. Omschrijf uw idee zo uitgebreid mogelijk of stuur eventueel foto's en tekeningen mee. U ontvangt binnen 6 weken een reactie van ons.

Concreet plan

Heeft u een concreet (ver)bouwplan?

 

Vergunningsaanvraag

U kunt dan een omgevingsvergunning (laten) aanvragen zonder een beoordeling vooraf door de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen zoals een standaard dakkapel is dit geen probleem, mits de aanvraag deskundig en volledig wordt ingediend. Kijk voor meer informatie op bouwvergunning  

 

Vooroverleg

Maar wat als u grotere bouwplannen heeft? Of wat als uw kleinere bouwwerk niet aan de welstandscriteria of bestemmingsplan voldoet? Denk bijvoorbeeld aan het bouwen een grotere aanbouw, dakopbouw of hele woning. Wilt u weten of die plannen op uw locatie kans van slagen hebben?

Wij adviseren dan om uw (concept)plannen vooraf door ons schriftelijk te laten beoordelen. Dit heet een vooroverleg. Hiermee voorkomt u mogelijk een weigering op een definitieve aanvraag, bespaart u vaak kosten en tijd en weet u vooraf wat de mogelijkheden zijn.

Bij een vooroverleg worden uw (concept)plannen onder meer getoetst aan het bestemmingsplan en waar nodig ook aan de Welstandsnota. Wij raden u daarnaast aan een vooroverleg in te dienen voor werkzaamheden die te maken hebben met milieu en monumenten. Bij deze werkzaamheden heeft u namelijk nagenoeg altijd advies nodig van de gemeente of de milieudienst DCMR.

Aanvragen vooroverleg
U vult het online aanvraagformulier van het www.omgevingsloket.nl in en vermeld daarbij duidelijk dat het gaat om een vooroverleg. Dit is uw aanvraag vooroverleg. Hoe u dit formulier in moet vullen, staat in de gebruiksaanwijzing