Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang voor uw kinderen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover onder "Kinderopvang Regulier". In het geval dat u een tegemoetkoming van de kosten van kinderopvang wilt aanvragen op Sociaal medische indicatie (SMI), lees dan meer hierover onder "Kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI).

Kinderopvang Regulier

Voorwaarden

U komt alleen voor deze tegemoetkoming in aanmerking indien u naast uw bijstandsuitkering  (Participatiewet), IOAW- of IOAZ uitkering een re-integratietraject volgt.

U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. Ook de kosten van opvang door familie, vrienden en kennissen worden niet vergoed door de gemeente.

Alleen voor uren die Belastingdienst vergoedt

U kunt de tegemoetkoming  alleen aanvragen voor het aantal uren opvang dat de Belastingdienst vergoedt. Uw kind moet worden opgevangen bij een geregistreerde kinderopvang of gastouderopvang.

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst.nl) 

Inkomen en vermogen bij de tegemoetkoming

Voor deze tegemoetkoming mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende Bijstandsnorm (Rijksoverheid.nl)

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 3% van het maximale uurtarief dat de belastingdienst vergoedt.

Meesturen

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u een kopie van het contract van een (erkende) opvangorganisatie meestuurt, voorzien van de prijs per uur en het aantal uren per kind.

Afhankelijk van uw situatie worden in het formulier nog andere documenten van u gevraagd. Stuur een offerte of contract van een opvangorganisatie mee.

Landelijk Register Kinderopvang (Landelijkeregisterkinderopvang.nl)

Kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI)

Heeft u een sociaal medische indicatie (SMI) voor de kinderopvang en is uw kind maximaal 9 jaar oud? De gemeente kan een vergoeding geven voor de hogere prijs van de opvang. Voor het aanvragen van deze vergoeding kunt u het aanvraagformulier SMI gebruiken.

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Jeugd. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 14 0181.