Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

De verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap Hollandse Delta zijn op 15 maart 2023. Indien u buiten de gemeente Nissewaard wilt stemmen, moet u een kiezerspas aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau verkiezingen via telefoonnummer 14 0181.

Wie mag stemmen

Provinciale Staten

U mag stemmen bij de verkiezing voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland als u

  • De Nederlandse nationaliteit heeft
  • Op de dag van stemming 18 jaar of ouder bent
  • Op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) inwoner bent van de gemeente Nissewaard

Waterschap Hollandse Delta

Om te mogen stemmen voor het Waterschap Hollandse Delta moet u:

  • Op de dag van stemming 18 jaar of ouder zijn
  • De Nederlandse nationaliteit hebben of EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning zijn
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • Op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) in het gebied van het Waterschap Hollandse Delta wonen

Lees meer over de waterschapsverkiezingen op de website van Waterschap Hollandse Delta (wshd.nl)

Kandidaatstelling

Op maandag 30 januari 2023 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Op die dag kunnen politieke partijen bij het centraal stembureau van de gemeente Den Haag van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) inleveren.