Nieuws

De gemeente Nissewaard wil mensen met een bijstandsuitkering meer lucht geven en meer maatwerk bieden. Daarom mogen zij met ingang van 1 oktober 2022 tot € 1200,- per kalenderjaar aan giften krijgen en is ook nog maatwerk mogelijk. Verder wil de gemeente een uitkering niet meer korten vanwege de kostendelersnorm, als dit tot schrijnende situaties leidt. Lees meer
Nissewaard levert haar bijdrage aan de landelijke actie Stoptober: 28 dagen in oktober stoppen met roken en er daarna ook niet meer aan beginnen. Wie meedoet kan vanaf volgende week zolang de voorraad strekt een Stoptober-armbandje afhalen in de hal van het stadhuis. Lees meer
Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Die loopt van 29 september t/m 6 oktober. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Lees meer
Donderdag 15 september hebben leerlingen van kbs Paus Johannes en cbs Marimba samen met onderwijswethouder Wouter Struijk het bouwbord voor het nieuwe schoolgebouw aan de Galileïlaan in het Sterrenkwartier onthuld. Lees meer
Afgelopen woensdag heeft wethouder Wouter Struijk de Textiel Race officieel geopend. Op basisschool De Ravelinde gaf hij het startschot voor de wedstrijd tussen verschillende scholen in de regio. Lees meer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit tot toekenning van een huisnummer is genomen... Lees meer
1 2 3 4 5 > >>