Toegankelijkheid

De gemeente Nissewaard geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente Nissewaard gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. De gemeente Nissewaard stelt daarom deze toegankelijkheidsverklaring op voor haar website.

Voldoen aan Webrichtlijnen

De website van de gemeente Nissewaard voldoet niet volledig aan Webrichtlijnen versie 2, niveau AA. De gemeente Nissewaard heeft, bij de ontwikkeling van haar website, tussenopleveringen getoetst op toegankelijkheid. Dit heeft onder andere responsive design, ReadSpeaker en een goed kleurcontrast opgeleverd. Er wordt geïnventariseerd welke verbeterpunten er nog zijn en er worden vervolgacties gepland. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is naar aanleiding van de vervolgacties.

Verbetertrajecten

  • Verbeteren responsive design van digitale formulieren op de website.
  • Optimalisatie van content. Door middel van statistieken proberen wij steeds in te spelen op de behoefte van de bezoekers. Waar nodig wordt content aangepast om toegankelijk te zijn voor alle bezoekers.
  • Optimalisatie van zoekresultaten.
  • Aansluiting op E-herkenning voor de website.
  • Digitalisering van aanvragen en afhandeling.
  • Toepassing van de Webrichtlijnen wordt een vast onderdeel binnen werkprocessen.
  • Verhogen van de kennis over de Webrichtlijnen bij medewerkers. Indien nodig worden externe experts geraadpleegd die meedenken, onderzoeken en medewerkers trainen.

Contact

Is de website van de gemeente Nissewaard, of onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten via redactie@nissewaard.nl.