Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Gemeente Nissewaard wil dat iedereen haar online informatie begrijpt en kan gebruiken.

Wij verwachten de toegankelijkheidsverklaring in december 2024 te updaten met een andere status.

De website voldoet niet aan de gestelde eisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben.

In maart 2022 hebben wij een officieel onderzoek laten doen door Cardan Technobility. Dit hebben wij gedaan om te onderzoeken wat wij kunnen verbeteren om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kunt u precies zien hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

De verklaring is opgenomen in het Register van toegankelijkheids­verklaringen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Lees hieronder het toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1, uitgevoerd door Cardan Technobility op 28 maart 2022.

Gemeente Nissewaard beheert ook andere websites. Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nissewaard vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook te lezen. Er is een verdeling in sites van de gemeente Nissewaard en sites voor de regio/gecombineerde sites. De lijst met websites wordt binnenkort aangevuld.

U kunt ook op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een dashboard vinden waar ook informatie staat over de digitoegankelijkheid van alle websites en apps die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Nissewaard vallen. Daarop is ook te zien of sites/apps aan de eisen voldoen of niet.

Bekijk het dashboard digitoegankelijkheid van de gemeente Nissewaard.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen zijn onderzoeksrapporten opgesteld door de leverancier. Ze zijn hieronder te downloaden en/of te lezen.

Online gepubliceerd:

Gepubliceerd in PDF:

1 MB
Onderzoeksrapport Duurzaam Bouwloket

Heeft u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met de webredactie. Hoe? Stuur een e-mail naar redactie@nissewaard.nl of bel naar telefoonnummer: 14 0181