Nieuwsbrief Officiële bekendmakingen

Wilt u op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen en mededelingen van de gemeente Nissewaard? Dat kan makkelijk, snel en eenvoudig via 'Over uw buurt'.

Berichtenservice 'Over uw buurt'

Met 'Over uw buurt' blijft u continu op de hoogte van berichten van de overheid. U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Dat kan via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de e-mail. U bent dan slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk.

U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen en over welk gebied. U kunt ook instellen van welke overheid, bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of het waterschap u berichten wilt ontvangen.

De e-mailservice en de app zijn gratis.

Ga naar overuwbuurt.overheid.nl