Werkleertraject

U heeft een uitkering aangevraagd maar het lukt u (nog) niet om zelfstandig een baan te vinden. De gemeente kan u hierin ondersteunen. U leert bijvoorbeeld hoe u kunt solliciteren of op welke manier u het snelst aan een baan komt. U kunt ook aan het werk onder begeleiding van de gemeente. Deze aanpak is onderdeel van Voorne-Putten Werkt.

Hoe werkt het?

Via een (individueel) ontwikkeltraject kunnen wij u weer op weg helpen om de volgende stap te maken. Dat kan sociale activering, werkervaring of een baan zijn.

Wanneer u een ontwikkeltraject volgt dan krijgt u goede begeleiding en eventueel scholing. U leert bijvoorbeeld hoe u kunt solliciteren en hoe u zich kunt voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Ook kunnen wij u opleidingsmogelijkheden bieden die horen bij uw mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Onze werkadviseurs en accountmanagers en trainers helpen u hierbij. De wederzijdse afspraken komen terecht in een plan van aanpak.


Mogelijkheden ondersteuning?

Welke ondersteuning u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. We kijken naar wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. We bespreken met u bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • uw CV;
  • uw sollicitatieactiviteiten;
  • hoe u geschikte vacatures kunt vinden;
  • de voortgang van uw persoonlijke doelen in het Plan van aanpak;
  • coaching en begeleiding tijdens uw traject.

 

Andere mogelijkheden voor ondersteuning zijn:

  • het volgen van een leerlijn via een werk-leertraject (voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en/of vakgerichte vaardigheden);
  • een werkervaringsplaats (voor het opdoen of behouden van arbeidsritme).

Voorwaarden

U bent  wel verplicht om mee te werken aan het ontwikkeltraject. Als u weigert, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Ook bent u verplicht om algemeen geaccepteerd werk op de reguliere arbeidsmarkt te zoeken en te aanvaarden. Als u werk heeft gevonden dient u dit ook te behouden. Komt u deze verplichting niet na, dan kan ook dit gevolgen voor uw uitkering hebben en uw ontwikkeltraject.

Verandert er iets in uw leefsituatie, gaat u verhuizen, samenwonen of vindt u werk op de reguliere arbeidsmarkt, dan informeert u direct uw contactpersoon van de gemeente hierover.

Hulp en ondersteuning

Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt, het opdoen van werkervaring en training. Als aantoonbaar blijkt dat u niet kunt werken, wordt door een onafhankelijke deskundige vastgesteld hoelang u niet kunt werken. Daarna wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om u op een andere manier een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.