Werkleertraject

U heeft een uitkering aangevraagd maar het lukt u (nog) niet om zelfstandig een baan te vinden. De gemeente kan u hierin ondersteunen. U leert bijvoorbeeld hoe u kunt solliciteren of op welke manier u het snelst aan een baan komt. U kunt ook aan het werk onder begeleiding van de gemeente. Deze aanpak is onderdeel van Voorne-Putten Werkt.

Hoe werkt het?

U heeft een uitkering aangevraagd maar het lukt u (nog) niet om zelfstandig een baan te vinden. De gemeente kan u hierin ondersteunen. De afdeling werk van de gemeente Nissewaard is ondergebracht in het ontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt. Vanuit Voorne Putten- Werkt doorloopt u een ontwikkeltraject.


Hoe kunnen we u als kandidaat helpen?

Via een (individueel) ontwikkeltraject kunnen wij u weer op weg helpen om de volgende stap te maken. Dat kan sociale activering, werkervaring of een baan zijn.

Wanneer u een ontwikkeltraject volgt dan krijgt u goede begeleiding en eventueel scholing. U leert bijvoorbeeld hoe u kunt solliciteren en hoe u zich kunt voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Ook kunnen wij u opleidingsmogelijkheden bieden die horen bij uw mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Onze werkadviseurs en accountmanagers staan alle kandidaten bij die bij ons komen op weg naar een betaalde baan.

Mogelijkheden ondersteuning?

Welke ondersteuning u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. We kijken naar wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. We bespreken met u bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • uw CV;
  • uw sollicitatieactiviteiten;
  • hoe u geschikte vacatures kunt vinden;
  • de voortgang van uw persoonlijke doelen in het Plan van aanpak;
  • coaching en begeleiding tijdens uw traject.

 

Andere mogelijkheden voor ondersteuning zijn:

  • het volgen van een leerlijn via een werk-leertraject (voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en/of vakgerichte vaardigheden);
  • een werkervaringsplaats (voor het opdoen of behouden van arbeidsritme).

Voorwaarden

U bent verplicht het traject te starten en in zijn geheel af te ronden. Als u weigert, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Ook bent u verplicht om algemeen geaccepteerd werk op de reguliere arbeidsmarkt te zoeken en te aanvaarden. Komt u deze verplichting niet na, dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Tevens kan dit gevolgen hebben voor uw traject.

Verandert er iets in uw leefsituatie, gaat u verhuizen, samenwonen of vindt u werk op de reguliere arbeidsmarkt, dan informeert u direct uw contactpersoon van de gemeente hierover.

Hulp en ondersteuning

Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt, het opdoen van werkervaring en training. Als aantoonbaar blijkt dat u niet kunt werken, wordt door een onafhankelijke deskundige vastgesteld hoelang u niet kunt werken. Daarna wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om u op een andere manier een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.