Gemeentesecretaris

Mirjam Visscher is als gemeentesecretaris de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Zij ondersteunt de collegeleden bij de uitvoering van hun taken en vormt de schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Als algemeen directeur is zij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Mirjam Visscher

Foto van Mirjam Visscher


Foto's in hoge resolutie

U kunt via Google Drive foto's van de gemeentesecretaris downloaden en bekijken.