Autoriteit Persoonsgegevens ziet af van nader onderzoek klacht FNV over Gemeente Nissewaard

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet af van nader onderzoek naar de klacht die de FNV indiende bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van een vingerscan als aanwezigheidsregistratie bij Voorne Putten Werkt.

In juni 2019 ontving de gemeente, na een klacht van een inwoner bij de AP, al bericht van de AP dat zij geen noodzaak meer zag tot het nemen van verdere stappen en het dossier toen sloot.

De FNV heeft hierna besloten alsnog een klacht in te dienen. Maar ook nu oordeelt de AP dat  vervolgonderzoek geen prioriteit krijgt. “De geschatte menskracht om onderzoek te doen naar de mogelijke overtreding, staat niet in verhouding tot de mogelijke overtreding”, aldus de AP. Daarnaast is de vermeende overtreding volgens de AP direct beëindigd door de gemeente, zonder tussenkomst van de AP. De AP neemt hierin mee dat gemeente Nissewaard heeft onderbouwd dat zij direct actie heeft ondernomen toen zij zich bewust werd van de eventuele overtreding van de melding. Daarnaast weegt de AP mee dat met het overgaan op presentielijsten voor de aan- en afwezigheidsregistratie, de impact van de verwerking voor de uitkeringsgerechtigden zeer waarschijnlijk is beëindigd. Door dit alles acht de AP het niet doeltreffend en doelmatig om nader onderzoek te doen.