Gemeenten Voorne-Putten aan de slag met overgang naar aardgasvrij

De vier gemeenten op Voorne-Putten gaan dit jaar voor iedere wijk in beeld brengen wat de beste alternatieven zijn voor aardgas en wat goede momenten zijn om die toe te passen. Wethouder Igor Bal, gemeente Nissewaard, tekende hiervoor namens de 4 gemeenten de overeenkomst met Innoforte en Royal HaskoningDHV. Zij gaan de gemeenten bij het opstellen van de ´Transitievisie Warmte´ ondersteunen. De wethouder wil graag snel van start:

De overgang naar aardgasvrij is een grote opgave op Voorne-Putten. We gaan daarom stap voor stap met inwoners en bedrijven aan de slag om de vernieuwing en verduurzaming tot stand te brengen. Ik nodig bij deze alle partners in onze regio uit om samen met ons te werken aan deze visie
Wethouder Igor Bal

In het regeerakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 voor elke wijk een “Transitievisie Warmte” moet kunnen presenteren. Op Voorne-Putten wordt hard gewerkt aan duurzaamheid. Er liggen steeds meer zonnepanelen, afval wordt steeds verder gescheiden, er komen steeds meer elektrische auto’s en er wordt energie bespaard. Ook geven de gemeenten sinds 1 juli 2018 geen vergunningen meer af voor nieuwe bouwprojecten met een aansluiting op aardgas. In 2040 moeten alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, van het aardgas af zijn en door een duurzame warmtebron verwarmd worden. Dat roept veel vragen op: hoe gaat de afkoppeling van het aardgas plaatsvinden? Welke alternatieve warmtebron past het beste bij een wijk of een bepaald type woning? Is er een collectieve oplossing als een warmtenet te verwachten? En welke wijken worden als eerste van het aardgas afgekoppeld en welke later? Door nu al samen te werken en een realistische visie op te stellen, is er nog voldoende tijd en ruimte om de overgang naar aardgasvrij zo effectief en efficiënt mogelijk in te plannen.

De gemeenten worden bij het opstellen van de visie ondersteund door Innoforte en Royal HaskoningDHV, twee organisaties met veel ervaring op het gebied van complexe energievraagstukken.

We kijken zorgvuldig naar de technische mogelijkheden, maar we willen vooral in gesprek met woningcorporaties, netbeheerder, inwoners en bedrijven over hun wensen en ideeën voor de overgang naar aardgasvrij. Deze omslag kan bijdragen aan een duurzaam en toekomstgericht Voorne-Putten.
Wim Mans, directeur Innoforte