Hulpmiddelen verhuizen voortaan mee naar andere gemeente

Wmo-cliënten in Nissewaard mogen voortaan bij een verhuizing vanuit of naar een andere gemeenten hun eigen hulpmiddelen meenemen. De gemeente Nissewaard heeft daartoe het convenant Meeverhuizen ondertekend.

Bureaucratie

Tot voor kort moesten cliënten die verhuisden, hun hulpmiddelen die zij via hun huidige gemeente hadden gekregen, weer inleveren en bij de gemeente in hun nieuwe woonplaats weer nieuwe (vaak dezelfde) hulpmiddelen aanvragen. Nadat via de televisie aan deze bureaucratie rond deze vorm van zorg met hulpmiddelen aandacht was besteed, is actie ondernomen om aan die situatie een einde te maken.

Efficiënt

Het resultaat is het convenant dat inmiddels door diverse gemeenten is ondertekend. Het convenant is voor de cliënten eenvoudiger en voor de gemeente efficiënter, doordat er minder hulpmiddelen in depots bewaard hoeven te worden.

Eenvoudig

Nog lang niet alle gemeenten in Nederland doen mee, maar Nissewaard heeft regels gemaakt, om verhuizen voor haar nieuwe en voor vertrekkende inwoners met een voorziening, administratief zo eenvoudig mogelijk te maken.