Ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse Centrum ter inzage

Een centrum waar mensen graag wonen, verblijven, werken, leren, winkelen en recreëren.

Hoe ziet het centrumgebied van Spijkenisse er in de toekomst uit? Welke grote opgaven moeten we oplossen, welke kansen zijn er en vooral, hoe doen we dat samen? Met deze vragen is de gemeente in 2020, samen met vele betrokkenen, aan de gang gegaan met een omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse. Met als resultaat dat er een ontwerp ter inzage ligt waar iedereen in Nissewaard op kan reageren.

In de omgevingsvisie staan de ambities voor de kwaliteit van onze leefomgeving en de kaders voor de lange termijn. De afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers en partners veel waardevolle input geleverd, waarvan de verslagen te vinden zijn op de gemeentelijke website. Mede op basis hiervan is de toekomstige koers voor het centrum bepaald en is het ontwerp gemaakt. Het college heeft op 4 mei de ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse Centrum vastgesteld. De hoofdambitie is om het stadscentrum te verlevendigen, door de potentie van het gebied beter te benutten. Dan ontstaat er een centrum waar mensen graag wonen, werken, winkelen, leren, verblijven en recreëren. Dat bewegen, meedoen en ontmoeting stimuleert en dat verbonden is met de historische oorsprong, maar modern is in architectuur, duurzaamheid en innovatie.

Het centrum van Spijkenisse heeft zich sinds de jaren ’70 in een snel tempo ontwikkeld. Van klein havendorp aan de Oude Maas, naar groeikern voor Rotterdam en het haven- en industriegebied. Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd in het centrum. Zo zijn nieuwe iconen als de Boekenberg en Theater de Stoep gebouwd, is de Haven volop in ontwikkeling en is het kernwinkelgebied uitgebreid. Toch spelen er nog dringende zaken die opgepakt moeten worden.

Meer reuring en levendigheid

Om het hart van de gemeente te worden is het nodig om voort te bouwen op kwaliteiten die er al zijn én om nieuwe impulsen toe te voegen om meer reuring en levendigheid te creëren. Dit betekent bijvoorbeeld toevoegen van woningen, onderwijsfuncties, cultuur en werkgelegenheid. Anderzijds betekent dit ook een kwaliteitsslag in de openbare ruimte, voor een aantrekkelijk leef- en verblijfsgebied. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers (in aansluiting op het openbaar vervoer), meer water en meer groen om risico’s op hittestress of wateroverlast te verminderen. Meer ruimte voor ontmoeten en spelen. Zo creëren we een aantrekkelijk gebied waar mensen graag willen wonen, verblijven, werken, leren, winkelen en recreëren. In de omgevingsvisie komen deze onderwerpen verder uitgewerkt terug, zodat op al deze aspecten de kwaliteit van het centrum verbeterd kan worden, voor een toekomstbestendig centrum.

Reageren op de ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse Centrum

De gemeente organiseert op 26 mei een digitale informatieavond van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@nissewaard.nl.

De ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse Centrum ligt t/m 23 juni ter inzage. Het document is te vinden op nissewaard.nl/omgevingsvisie (knop bekijk omgevingsvisie) of op ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijk reageren kan in deze periode via een e-mail naar omgevingsvisie@nissewaard.nl of door een brief te sturen naar het college van Burgemeesters en Wethouders van Nissewaard, postbus 25, 3200 AA Spijkenisse. Graag onder vermelding van de ontwerp-omgevingsvisie Spijkenisse Centrum.

Na 23 juni zullen de reacties op de terinzagelegging verwerkt worden. Mede naar aanleiding van de ingediende reacties wordt de definitieve Omgevingsvisie gemaakt en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.