Risicobomen bosplantsoen en parkbossen

De gemeente Nissewaard houdt de parkbossen en bosplantsoenen in Nissewaard graag gezond en vitaal. Daarom voeren experts controles uit om het groenbestand te controleren op veiligheid, gezondheid en staat van onderhoud. In Nissewaard is totaal 74,6 ha aan bosplantsoen en parkbossen, waaronder het Hartelpark en park Vogelenzang. In de maanden juni tot en met september van 2020 heeft de  Bomenwacht Nederland in opdracht van de gemeente alle bosplantsoenen en de parkbossen in Nissewaard geïnspecteerd op twee veiligheidsrisco’s voor de omgeving; de takbreukzone en de windworpzone. De takbreukzone is waar een afbrekende tak kan leiden tot gevaar 5 meter buiten de rand van een weg of wandelpad. Deze takken worden het komende jaar gesnoeid.  De windworpzone is waar een omvallende boomstam kan leiden tot een risico voor de omgeving.  Er geldt een variabele afstand die afhankelijk is van de boomhoogte in relatie tot de weg of het wandelpad. Gemiddeld is dit 20 meter. Uit deze inspectie is gebleken dat een aantal bomen in de vakken een valgevaar op kunnen leveren voor gebruikers van wegen en wandelpaden. Deze bomen hebben bijvoorbeeld een gebrek of zijn afgestorven; waardoor een verhoogd risico op breuk bestaat.

Onlangs is de aannemer in opdracht van de gemeente gestart met het verwijderen van de risicobomen in de bosplantsoenvakken en parkbossen. Ook is gestart met het snoeien van de onveilige takken langs de randen van het wegen en wandelpaden

De eerste werkzaamheden zijn er voornamelijk op gericht om gevaarlijke situaties weg te nemen. Om invulling te geven aan de Wet Natuur Bescherming controleert een ecoloog voorafgaand aan de werkzaamheden de te vellen bomen en de werkomgeving op aanwezigheid van beschermde soorten. Indien sprake is van aanwezigheid van een beschermde soort wordt de betreffende boom op dit moment niet gekapt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april.

Kijk voor meer informatie op nissewaardbosplantsoen.nl.

100 hulstboompjes geplant in het Hartelpark.

Onlangs zijn er vanuit de campagne ‘Meer bomen Nu’ zo’n 100 hulstboompjes geplant in het Hartelpark. Hulst is de enige inheemse groenblijvende heester in Nederland waardoor het Hartelpark nu ook in de winter groener blijft en zo helpt het klimaat te verbeteren.

Vrijwilligers hebben de boompjes gerooid op het Landgoed Kranenhout in Oostvoorne om deze op andere plaatsen te kunnen planten. Zo heeft het bos van het landgoed Kranenhout er een nuttige functie bij gekregen. Het mag dienen als kraamkamer voor bomen die op een andere plaats weer aangeplant mogen worden. Naast de hulst zijn er ook esdoorn, es, ribes en abelen geplant om het Hartelpark groener te maken.