Thuis in de Wijk gaat naar de inwoners toe

Woensdag 3 april start in Nissewaard de publiekscampagne voor het programma Thuis in de Wijk. In wijkcentrum De Akkers geven drie wethouders en een aantal bestuurders van partners van (zorg)instellingen om 12.00 uur daarvoor het startschot. Deze campagne maakt de inwoners van Nissewaard bekend met het programma Thuis in de Wijk, waarbij ondersteuning van inwoners en activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur en persoonlijke ontwikkelingen van inwoners centraal staan. Vrijwilligerswerk en –organisaties spelen daarbij ook een belangrijke rol. Het doel van Thuis in de Wijk is de gezondheid en het welzijn van inwoners te vergroten. Om dat te bereiken gaan inwoners, gemeente en maatschappelijke partners in de wijken en kernen op een vernieuwende manier samenwerken, dicht bij de inwoners in de buurt. Deze nieuwe manier van samenwerken heet Thuis in de Wijk.

Vragen en ideeën

Over het algemeen gaat het goed met de inwoners van Nissewaard. Maar het kan wel eens gebeuren dat sommigen zich niet zo prettig voelen. Dan kunnen zij daarvoor advies, informatie, ondersteuning of andere hulp krijgen via Thuis in de Wijk. Iedereen kan daar terecht met vragen en ideeën over gezondheid en welzijn. Daar krijgen zij informatie en advies en indien nodig hulp, dicht bij hen in de buurt, passend in hun situatie. Ook familieleden, vrienden of buren kunnen er terecht voor tips en advies. Thuis in de Wijk is er ook voor mantelzorgers, vrijwilligers en voor inwoners die zich willen inzetten voor het welzijn van anderen.

Thuis in de Wijk is voor iedereen

In Thuis in de Wijk werken diverse organisaties (gemeente, SWO, MEE Plus, Pameijer, Kwadraad, JOZ) met elkaar samen, zodat inwoners voor verschillende vragen voortaan nog maar één telefoonnummer hoeven te bellen in plaats van zes verschillende. De verwachting is dat de komende tijd meer organisaties bij Thuis in de Wijk zullen aansluiten.

In de 30 jaar dat ik in de zorg heb gewerkt, heb ik gemerkt dat mensen steeds meer met zichzelf bezig zijn en minder oog gekregen voor mensen om hen heen. Wat daar ook de oorzaak van is, het wordt nu en in de nabije toekomst steeds belangrijker om er voor elkaar te zijn, dat we naar elkaar omkijken, elkaar een handje helpen als dat nodig is of als de ander er misschien niet om durft te vragen. Het is daarom van groot belang dat we ondersteuning en sociale activiteiten dicht bij de inwoners organiseren. Thuis in de Wijk is daarvoor de ingang voor alle inwoners.
Wethouder Soeterboek

Contact

Thuis in de Wijk houdt op vier locaties inloopspreekuren op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. In Noord is dat aan de Hoogwerfsingel 2 bij het CJG, in Zuidwest is dat in Wijkcentrum De Akkers aan de Lenteakker 5, in Zuidoost kunt u terecht bij het SWO aan het Goudenregenplein 3 en voor de dorpskernen is dat in Bernissesteyn aan de Driesprong 1 in Zuidland. In de dorpskernen is het inloopspreekuur alleen op donderdag. Ook op andere plekken zullen inwoners Thuis in de Wijk steeds vaker tegenkomen, zoals in wijk- en buurtcentra, op scholen en bij verenigingen.

Kijk voor andere locaties van Thuis in de Wijk op tidwnissewaard.nl. Bellen met Thuis in de Wijk kan ook via (0800)-1417 op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur. Tot slot kunt u ook nog een mail sturen met een vraag of idee naar info@tidwnissewaard.nl.