Voornemen verwijderen aanhangwagen - Kersengaard, Spijkenisse

Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en 5:25 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is de gemeente Nissewaard voornemens een aanhangwagen (boottrailer en boot), zonder kenteken en geparkeerd aan het adres Kersengaard te Spijkenisse, te laten verwijderen op woensdag 25 januari 2023 om 11.00 uur. Deze aanhangwagen (boottrailer en boot) staat geparkeerd in strijd met artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening Nissewaard. De rechthebbende van de aanhangwagen (boottrailer en boot) heeft de tijd tot en met dinsdag 24 januari 2023 om de aanhangwagen (boottrailer en boot) zelf te verwijderen.

De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de aanhangwagen (boottrailer en boot) worden verhaald op de rechthebbende. De aanhangwagen (boottrailer en boot) wordt voor een termijn van 13 weken opgeslagen. Daarna zal tot vernietiging van de aanhangwagen (boottrailer en boot) worden overgegaan.

De rechthebbende van de aanhangwagen (boottrailer en boot) kan na deze publicatie contact opnemen met het team Toezicht via telefoonnummer: 140181. De rechthebbende kan de aanhangwagen (boottrailer en boot), na het voldoen van de gemaakte kosten, meenemen. Op grond van het bepaalde in de Awb kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit bericht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college.

NB. Mocht blijken dat de te maken kosten hoger liggen dan de eventuele opbrengst van de aanhangwagen (boottrailer en boot), dan is de gemeente bevoegd, op grond van artikel 5:30 Awb, de aanhangwagen (boottrailer en boot) 14 dagen na woensdag 25 januari 2023 te laten vernietigen.