Reconstructie Oranjebuurt en Zeeheldenbuurt, Spijkenisse

In het eerste kwartaal van 2022 gaat gemeente Nissewaard in de omgeving van de Oranjelaan in Spijkenisse een aantal werkzaamheden uitvoeren. Het gaat om het opnieuw bestraten en inrichten van diverse straten in het gehele projectgebied en om het vervangen van riolering in de Karel Doormanstraat en M.A. de Ruijterstraat (nabij het Piet Heinplein). Als voorbereiding hierop voert de gemeente een aantal onderzoeken uit en wordt er een enquĂȘte gehouden onder de bewoners. Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken en de bewonersenquĂȘte komt er een definitief ontwerp voor dit projectgebied:

In het plangebied liggen: Oranjelaan, Koningin Julianaplein, Prins Bernhardlaan, Koningin Wilhelminalaan, Karel Doormanstraat, M. A. de Ruijterstraat, Jan Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, M.H. Trompstraat, Witte de Withstraat, Piet Heinplein.

Wat gaan we doen?

Verharding

Binnen de projectgrens wordt er herstraat, bestrating vervangen voor nieuw materiaal en het openbaar gebied opnieuw ingericht.

Riolering

In de Karel Doormanstraat en M.A. de Ruijterstraat wordt het hoofdriool deels vervangen en zullen er aanpassingen en onderhoud worden uitgevoerd.

Groen

Waar nodig het herstructureren van groenvakken.

Openbare verlichting

Binnen de projectgrenzen worden bestaande armaturen vervangen.

Spelen

De speelplek in de Jan Evertsenstraat wordt opgeknapt en verouderde speeltoestellen worden vervangen.

Straatmeubilair

Waar nodig het vervangen van betonpalen door palen van kunststof en het vervangen van verouderde straatnaamborden en verkeersborden inclusief palen.

Verkeer

Er wordt gekeken naar het verbeteren van de parkeercapaciteit binnen de projectgrenzen.

Planning

De rioolwerkzaamheden in de Karel Doormanstraat en M.A. de Ruijterstraat starten als eerste. Na afronding van de rioolwerkzaamheden zal er gestart worden met het opknappen van de overige straten binnen de wijk.

Zodra er meer bekend is over de start van de werkzaamheden ontvangt u van de gemeente een brief met informatie over de precieze planning en de bereikbaarheid.

Tekeningen

Nieuws

Het laatste nieuws, aankondigen en ontwikkelingen:

(Bewoners)brieven

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven:

Heeft u nog vragen?

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Peter Koedood, projectleider,
telefoonnummer 14 0181 of
per e-mail: p.koedood@nissewaard.nl.