Hamburgterrein - Gemeenlandsedijk

In september 2018 heeft initiatiefnemer Abacus Civiel BV zich vanuit een burgerparticipatie bij de gemeente Nissewaard gemeld om de ontwikkeling van de Gemeenlandsedijk Noord te Abbenbroek nieuw leven in te blazen. Het gebied wordt ook wel het Van Hamburgterrein genoemd. De initiatiefnemer heeft samen met HDK architecten een visie opgesteld voor het gebied en het ontwerp.

Voorlopig ontwerp Hamburgterrein

Woningen zijn in het gebied officieel nog niet mogelijk. De huidige bestemming is bedrijventerrein. Het terrein is al jarenlang leeg en de bedrijven zijn verdwenen. Om woningbouw mogelijk te maken vindt er een bestemmingsplanwijziging plaats. Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor iedereen. De gemeenteraad neemt in februari of maart 2024 de beslissing over de bestemmingsplanwijziging. Als de raad daar mee akkoord gaat dan kan de initatiefnemer de omgevingsvergunning voor de daadwerkelijke bouw van de woningen indienen.

In het plan is ruimte voor 46 woningen en bestaat uit:

  • Starterswoningen
  • Familiewoningen
  • Vrijesectorwoningen
  • Senioren en patiowoningen
  • Startersappartementen

Dit is passend in de woonbehoefte die Abbenbroek nodig heeft. Nu kent Abbenbroek vooral een eenzijdige woningvoorraad, bestaande uit betaalbare rijwoningen uit de jaren '60 en '70, dure vrijstaande woningen en 2-onder-1-kappers in het buitengebied, en monumentale woningen in de historische kern.

De ontwikkeling van het gebied doorloopt globaal het volgende tijdspad:

  • November/december 2023: publicatie ontwerpbestemmingsplan
  • Februari/maart 2024: raadsvergadering beslissing bestemmingsplan
  • Maart 2024: aanvraag omgevingsvergunningen bouw
  • Zomer 2024: start bouw

De gemeente verkoopt zelf geen woningen. Dit is een taak van de initiatiefnemer. Bent u geïnteresseerd in één van de woningen of heeft u vragen over het proces. Bezoek dan de website van de ontwikkelaar op gemeenlandsewijk.nl.

Heeft u nog vragen over dit project?

U kunt contact opnemen met projectleider Michael Sloot. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: mmr.sloot@nissewaard.nl