Herinrichting Lieveplaats e.o.

De gemeente Nissewaard is voornemens De Lieveplaats e.o. opnieuw in te richten. Uit de weginspectie is naar voor gekomen dat de Sweder van Abcoudelaan, Jacob van Goesbeeklaan, H.M. Preuijt J.D. ZN. Laan, Aleide van Strijenlaan, Nicolaas van Puttenlaan, Lieveplaats, Bouwensplaat en de Brandijplaats als slecht geclassificeerd zijn. De straten zijn aan groot onderhoud toe. Ook ondervinden we in de Polderlaan wat problemen ten aanzien van wortelopdruk.

projectgebied

Het oppakken van de openbare ruimte en het geven van een kwaliteitsimpuls door herstraten of een nieuwe inrichting, verbeteren van de functionele kwaliteit en verfraaiing van de straat.

  • Het houden van een enquête;
  • Naar aanleiding van de enquête formaliseren van de definitieve projectopdracht;
  • Het starten van de projectvoorbereiding.

De planning komt nog.

Ter voorbereiding van dit project voert de gemeente een enquête uit. Aan de hand van de opdrachten van de diverse beheerders, de uitkomsten van de enquête wordt er een voorlopig ontwerp en krediettoets uitgevoerd.

Uw voorkeuren en ideeën vormen input voor het nieuwe ontwerp. Wij kunnen alleen niet beloven dat alle voorkeuren en ideeën ook daadwerkelijk (kunnen) worden meegenomen. Op deze projectpagina wordt t.z.t. de resultaten van de enquête gedeeld en een vragen- en antwoordenlijst (Q&A-lijst) gepubliceerd. In de Q&A-lijst wordt uitleg gegeven waarom voorkeuren en ideeën wel of niet zijn meegenomen.

Neem dan contact op met: