Nieuwbouw Spijkenisse Nieuw-Zuid

Ten zuiden van het centrum van Spijkenisse is het ontwikkelconsortium Maas Wijkontwikkeling/DCBerkel van plan om een nieuw woon-werkgebied te creëren met de naam Spijkenisse Nieuw-Zuid. De ontwikkelaars en de gemeente hebben hier meerdere gronden in bezit.

De ontwikkeling past in het beleid van de gemeente om dit gebied te veranderen in een levendige stadswijk, waarmee het centrumgebied van Spijkenisse wordt vergroot. Twee jaar geleden organiseerde de gemeente al een participatietraject over de Omgevingsvisie voor het hele centrum. Komende maanden gaan de betrokken partijen met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek over specifiek het deelgebied Nieuw-Zuid.

Het participatietraject is verdeeld in twee fasen. Eerst richten de partners zich op een gebiedsvisie, die begin volgend jaar wordt afgerond. Dat is een visie op hoofdlijnen. Daarna moet er nog heel veel worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Daar is dan ook langer tijd voor nodig.

Bekijk de presentatie en de panelen die getoond zijn op de inloopavond op woensdag 22 mei 2024 via spijkenissenieuwzuid.nl.

Het project heeft een eigen website: spijkenissenieuwzuid.nl. Hier kunt u zich registreren om op de hoogte te blijven van dit project.