Reconstructie Margrietstraat e.o.

De Margrietstraat en omliggende straten zijn toe aan groot onderhoud. De bestrating wordt vervangen en krijgt een nieuwe inrichting. Het gaat om de volgende straten: Margrietstraat, Papaverpad, Zonnebloemstraat, Violierstraat, Narcisstraat, Tulpstraat en de Klaproosstraat.

Bij de weginspectie van 2021 werd de Margrietstraat en de omliggende gebieden in de wijk Hoogwerf-Zuid als ‘in slechte staat’ beoordeeld. Deze straten vereisen uitgebreid onderhoud, waarbij alle verouderde materialen worden vervangen door nieuwe. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de straten anders in te richten. Het hoofddoel van het grootschalige onderhoud is de kwaliteit van de openbare ruimte te bevorderen, zodat deze weer minstens 25 jaar mee kan.

De belangrijkste werkzaamheden zijn;

 • De openbare ruimte met nieuw materiaal bestraten;
 • Snelheidsremmende maatregelen aanbrengen;
 • De openbare ruimte zoveel als mogelijk terugbrengen/ophogen naar het oude niveau;
 • Straatmeubilair vervangen;
 • Enkele bomen kappen en vervangen;
 • Beplanting in plantvakken vervangen door bloeiende heesters;
 • Nieuwe indeling van het gazon met lage heesters;
 • Verlichting (armaturen) vervangen;
 • Regenwaterriool in de Papaverpad en Margrietstraat aanbrengen;
 • Een natuurvriendelijke oever langs delen van de waterkant aanbrengen;
 • De speeltuin aan het Papaverpad renoveren;
 • Waar mogelijk de openbare ruimte herinrichten;
 • Een damwand onder de fietsbrug aan de Tulpstraat vervangen.

Er wordt momenteel een ontwerp opgesteld, maar de uitvoeringsdatum is nog niet definitief vastgesteld. Dit is afhankelijk van het beschikbare budget en eventuele andere werkzaamheden van nutsbedrijven.

Uw voorkeuren en ideeën vormen input voor het nieuwe ontwerp. Wij kunnen alleen niet beloven dat alle voorkeuren en ideeën ook daadwerkelijk (kunnen) worden meegenomen.

De resultaten van de enquête die u heeft ingevuld kunt u hieronder bekijken:

De speeltuin aan het Papaverpad is aan renovatie toe. De gemeente krijgt graag een beeld van welke wensen er in de omgeving voor deze speeltuin zijn. Om dit beeld te krijgen is een enquête opgesteld en inmiddels hebben we de resultaten verzameld. Op basis van deze resultaten werken we een voorlopig ontwerp uit, dat uiteraard voor een reactie aan u wordt voorgelegd. De resultaten van de enquête die u heeft ingevuld kunt u hieronder bekijken: 

Op de bijgevoegde tekening is het werkgebied met de bestaande ondergrond aangegeven.

Heeft u vragen over project, neem dan contact op met: